Arveoppgjør – arveloven gir ingen oppskrift i arveoppgjør

En mulighet er å inngå en avtale med barn fra tidligere forhold mens man fortsatt er i live. En slik avtale kan innebære at barn fra tidligere forhold på forhånd aksepterer at fars eller mors nye ektefelle sitter i uskifte, på visse vilkår. Uskifte betyr at arven ikke fordeles før den siste av ektefellene dør, eller gifter seg igjen.

Vilkår for uskifte i arveoppgjør

Vilkår for uskifte kan for eksempel være følgende:

  • Mors eller fars nye ektefelle har rett til å bruke boligen og eventuelt hytta så lenge han eller hun lever, eller frem til han eller hun eventuelt gifter seg igjen.
  • Når den nye ektefellen dør eller gifter seg igjen, får barna fra tidligere forhold sin andel av boligen og eventuelt hytta. Hvor store andeler barna fra tidligere forhold har rett til, kommer an på om man har felleseie, skilsmissesæreie eller særeie, og om man har avtale om skjevdeling. Se artikkelen Skjevdeling har store konsekvenser i arveoppgjør.
  • Den nye ektefellen får bare bruksrett, og ikke rett til å selge, gi bort eller pantsette boligen eller hytta.

Man bør vurdere å tinglyse avtalen. Se eksempel på hvordan man kan tinglyse en avtale om uskifte.

Hvis barna er myndige, står de fritt til å inngå avtaler. Hvis de er under 18 år, trer Fylkesmannen inn og forvalter deres verdier. Normalt inngår ikke Fylkesmannen avtaler om at den nye ektefellen kan sitte i uskifte med den arven som tilfaller avdødes barn fra tidligere forhold.

Forsikringer spiller inn i arveoppgjør

Hvilke forsikringer man tegner, har konsekvenser for et arveoppgjør. For å bedre en arvings eller en gruppe arvingers muligheter til å kjøpe ut andre arvinger, kan man tegne livsforsikring. Man bestemmer selv hvem som skal få utbetalt livsforsikringen når man dør. Hvis man er gift og har barn fra tidligere forhold, og for eksempel ønsker at barna skal ha mulighet til å beholde en hytte, kan man tegne livsforsikring til fordel for barna. Da kan barna bruke livsforsikringspengene til å kjøpe mors eller fars nye ektefelle ut av hytta.

Man kan også velge å tegne en livsforsikring til fordel for en ny ektefelle for å sikre at han eller hun får mulighet til å beholde felles bolig. Den nye ektefellen kan velge å bruke livsforsikringspengene til å kjøpe ut avdødes barn fra tidligere forhold.
Både advokater, forsikringsselskaper og banker kan gi råd om hvordan ulike forsikringer påvirker et arveoppgjør, og hvordan forsikringer kan brukes ved planlegging av arv.

Du finner advokater med kompetanse på arv på «Finn advokat»

Del denne artikkelen: