Arveoppgjør

Innhold

Min tante er enke og har skrevet nytt testamente, men er usikker på hvem som har krav på arv

06. mar 2024 · spørsmål

Min tante er enke. Da hennes mann døde, hadde de gjensidig testamente. De har ingen barn. Hun har skrevet nytt testament, men hun er nå blitt usikker på om dette er riktig, da hun har satt sine søsken, og deres barn som arvinger. Hennes spørsmål er om hennes avdøde ektemanns slektninger også har krav på arv? Min tante har arvet store beløp før og etter sin ektemanns død. Hun har ønske om at det hun har arvet, skal forbli i hennes familie om mulig. Må hun skrive nytt testament?

Les mer

Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk, hvis jeg dør vil min kone få utbetalt livsforsikring?

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk. For resten av mitt liv. Hvis jeg dør, og min kone får utbetalt livsforsikring, vil namsfogden ta disse pengene?

Les mer

Tante og onkel har ikke barn, men har nevøer/nieser. Hvordan blir arveoppgjøret?

31. jan 2024 · spørsmål

Tante og onkel har ikke barn. De har begge 3 nevøer/nieser hver. Vil de arve hverandre med 50% når en dør, og så vil arvingene til gjenlevende arve 75% av hele boet? Dersom de ønsker at det skal deles likt; må de skrive testament?

Les mer

Har blitt testamentet eiendom og midler, men fjern slektning bestrider testamentet

31. jan 2024 · spørsmål

Har blitt testamentet eiendom og midler fra bekjent. Testament opprettet av advokat og advokatfullmektig som oppsøkte testator på sykehjem. Fjern slektning bestrider testament, mener testator ikke var tilregnelig. Testator skåret 17 av 30 på kognitiv test, var av og til forvirret ved oppvåkning etter søvn, kontrollerte egne penger, ikke demens diagnose, sa i følge pleier på sykehjem 1 uke før testament ble skrevet at han ikke ville, men ønsket det 1 uke etter og skrev da testament. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvordan fordele arv etter barnløs onkel?

16. jan 2024 · spørsmål

Vi er 18 søskenbarn (kusiner og fettere) som arver vår barnløse onkel. Han var heller ikke gift og han var den siste gjenlevende av en søskenflokk på 13. Vi kusiner og fettere er barn av 8 av vår onkels søsken på 12. Spørsmålet er om vi skal fordele arven direkte på oss med1/18 del. Eller på 1/8 del også fordele på barna som er oss. Noen er enebarn, noen er to og noen er tre.

Les mer

Søsken gir ikke tilgang til arvet bolig

16. jan 2024 · spørsmål

Vi er tre søsken som har arvet bolig etter min far. Ingen gjeld. 2 av søsken er satt som boligforvalter. De har nøkkel til bolig, men nekter å gi meg tilgang til huset. Da de mener det er kun de som boligforvaltere som har rett til å ha nøkkel. Vi var enig om at alle skulle være tilstede ved å gå inn i huset, men det har de brutt. De selger løsøre uten å spørre. Nekter å oppgi saldo. De mener de har rett til å selge løsøre, bil og hus uten min tillatelse. De kan selv sette hvilken pris.

Les mer

Hvordan fungerer arv mellom to forskjellige land?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn med norsk mor (avdød) og engelsk far (lever og bor i Wales). Har vokst opp i Norge uten, foreldrene mine er var skilt og ble gift på hver sin kant. Er ikke adoptert av min mors nye mann og har ingen arverettigheter her i Norge. Har 2 halvsøsken på farssiden i England. Jeg antar jeg skal arve min far i England på lik linje med mine halvsøsken der. Er likevel ikke inkludert i familien og lurer på hvordan dette vil løse seg?

Les mer

Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

07. nov 2023 · spørsmål

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Les mer

Hvem vil arve fra min kone? Meg eller barna?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg var gift i nesten 30 år og vi fikk 3 barn sammen. Barna er alle over 20 år. Min kone døde mens vi var gift, og da hun døde levde fremdeles hennes mor (i uskiftet bo etter at hennes mann døde for 10 år siden). Min kone har to søsken i live (begge med de samme foreldrene som min kone). Når min kones mor (bestemoren til mine barn) dør, hvem vil da arve henne? Får jeg noe av denne arven eller går alt til mine barn og min avdøde kones søsken?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Hvordan fordeles arven?

26. okt 2023 · spørsmål

Hvis en mor dør. Hun etterlater seg 1.5 millioner kroner. Det er 2 sønner. Hun har et testament hvor hun har skrevet at barnebarnet hennes skal arve den 3. frie delen. Hvordan blir arven delt?

Les mer

Har gjenlevende disposisjonsrett over eiendom etter skifte?

24. aug 2023 · spørsmål

Når boet er skiftet med barna etter ektefellens død, har da gjenlevende fullt disposisjonsrett over eiendom og formue uten hensyn til barna?

Les mer

Kan jeg gi bort leiligheten min i gave til et av barna?

03. jul 2023 · spørsmål

Kan jeg gi bort leiligheten jeg bor i til ett av barna, og selv bli boende der til min død slik at bare dette ene barnet overtar verdien jeg sitter på selv om jeg har flere arvinger? Og selv om leiligheten da blir solgt på grunn av min død, så vil den ikke ha noe med arv å gjøre? Jeg har ikke så mye penger, men leiligheten min er det jeg har å bidra med.

Les mer

Arv etter barnløs onkel

28. jun 2023 · spørsmål

Min far var en av fire brødre, de er alle døde nå. To av brødrene hadde ikke barn. Nå er også mine inngifte tanter til disse to brødrene døde. Kan min fetter arve alt fra denne ene broren til min og hans far? Vi har aldri sett ett testament, men kan min avdøde onkel og inngifte tante ha skrevet at alt skal tilfalle min fetter? Og er dette juridisk riktig?

Les mer

Får ikke utbetalt penger etter avdød far

16. mai 2023 · spørsmål

Kan beløp i bank fra 2016 betales ut til barn etter farens død 2016? De vil ikke skrive under på skifte. Beløpet er betalt av meg. Er der et tidsrom de kan frigjøres til barna uten skifte? Kan jeg annullere beløpet i banken?

Les mer

Farskap og arveoppgjør

08. mai 2023 · spørsmål

Hvis farskapssak der mulig far benekter farskap, men blodprøver tilsier mest sannsynlig farskap. Der dom for 50 år siden frikjenner farskapet pga tvil og man i senere tid får så og si 100 % DNA-resultat. Må det ny rettssak til ifbm med arveoppgjør? Eller er resultat av DNA-prøven godt nok i forhold til å kunne arve far?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Redd for at barna arver gjeld fra farmor

31. jan 2023 · spørsmål

Min datter sin samboer er død og de har 3 barn i alder 9-18 år. Deres farmor er skilt og vært i et nytt samboerforhold. Samboeren hennes er nå død. Farmoren leter nå etter ny bolig - leie eller kjøp. Farmoren er midt i 70-årene og er ubemidlet. Situasjonen hennes er vanskelig og på vegne av barnebarna er jeg redd for at de vil sitte med utgifter og gjeld ved hennes død. Hvordan er situasjonen og muligheten for at barnebarna frasier seg sin arv i forhold til farmoren?

Les mer

Arvefordeling mellom ektemann og særkullsbarn

31. jan 2023 · spørsmål

Vi er et par som har 3 felles barn, og min kone har en datter fra før (særkullsbarn). Min kone fikk påvist Alzheimers høst-20. Dette vil forkorte hennes liv og jeg begynte å tenke på hvordan verdiene skal fordeles hvis hun skulle falle ifra før meg. Kan hennes datter kreve morsarven og sette meg i gjeld? Og hvilken arvefordeling blir dette? Vi har felleseie. Hva kan jeg gjøre for å komme best ut av dette? Fikk tidlig ordnet med fremtidsfullmakt og dette fungerer fint.

Les mer