Arveoppgjør

Innhold

Har gjenlevende disposisjonsrett over eiendom etter skifte?

24. aug 2023 · spørsmål

Når boet er skiftet med barna etter ektefellens død, har da gjenlevende fullt disposisjonsrett over eiendom og formue uten hensyn til barna?

Les mer

Kan jeg gi bort leiligheten min i gave til et av barna?

03. jul 2023 · spørsmål

Kan jeg gi bort leiligheten jeg bor i til ett av barna, og selv bli boende der til min død slik at bare dette ene barnet overtar verdien jeg sitter på selv om jeg har flere arvinger? Og selv om leiligheten da blir solgt på grunn av min død, så vil den ikke ha noe med arv å gjøre? Jeg har ikke så mye penger, men leiligheten min er det jeg har å bidra med.

Les mer

Arv etter barnløs onkel

28. jun 2023 · spørsmål

Min far var en av fire brødre, de er alle døde nå. To av brødrene hadde ikke barn. Nå er også mine inngifte tanter til disse to brødrene døde. Kan min fetter arve alt fra denne ene broren til min og hans far? Vi har aldri sett ett testament, men kan min avdøde onkel og inngifte tante ha skrevet at alt skal tilfalle min fetter? Og er dette juridisk riktig?

Les mer

Får ikke utbetalt penger etter avdød far

16. mai 2023 · spørsmål

Kan beløp i bank fra 2016 betales ut til barn etter farens død 2016? De vil ikke skrive under på skifte. Beløpet er betalt av meg. Er der et tidsrom de kan frigjøres til barna uten skifte? Kan jeg annullere beløpet i banken?

Les mer

Farskap og arveoppgjør

08. mai 2023 · spørsmål

Hvis farskapssak der mulig far benekter farskap, men blodprøver tilsier mest sannsynlig farskap. Der dom for 50 år siden frikjenner farskapet pga tvil og man i senere tid får så og si 100 % DNA-resultat. Må det ny rettssak til ifbm med arveoppgjør? Eller er resultat av DNA-prøven godt nok i forhold til å kunne arve far?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Redd for at barna arver gjeld fra farmor

31. jan 2023 · spørsmål

Min datter sin samboer er død og de har 3 barn i alder 9-18 år. Deres farmor er skilt og vært i et nytt samboerforhold. Samboeren hennes er nå død. Farmoren leter nå etter ny bolig - leie eller kjøp. Farmoren er midt i 70-årene og er ubemidlet. Situasjonen hennes er vanskelig og på vegne av barnebarna er jeg redd for at de vil sitte med utgifter og gjeld ved hennes død. Hvordan er situasjonen og muligheten for at barnebarna frasier seg sin arv i forhold til farmoren?

Les mer

Arvefordeling mellom ektemann og særkullsbarn

31. jan 2023 · spørsmål

Vi er et par som har 3 felles barn, og min kone har en datter fra før (særkullsbarn). Min kone fikk påvist Alzheimers høst-20. Dette vil forkorte hennes liv og jeg begynte å tenke på hvordan verdiene skal fordeles hvis hun skulle falle ifra før meg. Kan hennes datter kreve morsarven og sette meg i gjeld? Og hvilken arvefordeling blir dette? Vi har felleseie. Hva kan jeg gjøre for å komme best ut av dette? Fikk tidlig ordnet med fremtidsfullmakt og dette fungerer fint.

Les mer

Bostyrer har ikke fordelt arven

31. jan 2023 · spørsmål

Tre søsken hvor en av søsknene fikk fullmakt til å være bostyrer. Han fikk overført avdødes formue på +800 000 kroner og rett til å selge avdødes leilighet. Pengene ble overført til den ene arvingen 20. november 2022 og leiligheten er nå klar for salg. Arvingene har bedt om at konto fordeles og at regninger som er trukket dokumenteres før vi går videre med salg av leilighet. Konfliktrådet har vært kontaktet for hjelp til megling. Ingen respons. Sak henlagt. Ingen dialog. Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer

Saksøkt at boet til avdød mor

06. des 2022 · spørsmål

Bosatt i utlandet; lånte penger av mor i Oslo; utstedte gjeldsbrev med andre vilkår (renter) enn avtalt muntlig. Har vitne på at avtalen som gjaldt var den muntlige (rentefritt). Mor tilga senere gjelden, men kun kommunisert muntlig og hun krevde aldri betaling. Hun døde og nå blir jeg saksøkt av boet for renter og 'forsinkelsesrenter'; vil et troverdig vitne bli hørt og gjelden forbli rentefri, eller taper jeg en rettssak?

Les mer

Arv etter barnløs onkel og tante

17. nov 2022 · spørsmål

Tante (inngiftet) gikk bort for noen år siden. Onkel overtok boet uskiftet. De hadde ingen barn. Onkel er nå gått bort. Det er nevøer og nieser etter onkels søsken (alle søsken er gått bort). Tante har en gjenlevende bror. Siden onkel satt i uskiftet bo, arver tantes bror og hvor stor andel?.

Les mer

Arv etter barnløs bror

17. nov 2022 · spørsmål

En bror dør. Har en søster og en halvbror på farssiden. Hvordan fordeles arven?

Les mer

Vil holde gjenstander arvet fra familie utenfor arveoppgjør

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er samboer og skriver eget testament da jeg vil at en del av mitt skal gå tilbake til min familie og en del til min samboer. Mitt spm: Mine foreldre gir meg innimellom ting de mener jeg skal ha. Dette vil jeg skal tilbake til min familie da min samboers barn ikke har noe forhold til det. Ikke alt har verdi i kroner og øre, men affeksjon for min familie. Kan jeg legge dette på en minnepenn og ha det som vedlegg til testamentet? Om ikke så må jeg hele tiden skrive nytt. Som hjelp når jeg er død..

Les mer

Mor ønsker ikke lenger å eie arvet hus

09. aug 2022 · spørsmål

Min mor og hennes 5 søsken arvet huset etter sine foreldre for ca 15 år siden. Hennes eldste bror bodde delvis i huset i noen år, men ingen har bodd der de siste 10-12 årene. Huset forfaller mer og mer og er ikke lenger beboelig. Huset er fremdeles (veldig) fullt av min onkels eiendeler, og han ønsker ikke å gjøre noe med dette. Vi regner med at det kan komme kostnader etter hvert (for opprydding eller fjerning av huset), og min mor ønsker nå å frasi seg sin del av arven. Hva kan hun gjøre?

Les mer

Arv fra onkel

23. jun 2022 · spørsmål

Onkel skrevet testament, enslig, ingen barn, heller ikke søsken i live når testament skrives. En av arvingene, som alle er nevøer/nieser av avdøde, får hytte med innbo og ingenting mer, alt annet skal fordeles likt mellom mine andre arvinger. Er det da å forstå som likt mellom de øvrige (4 stk), eller vil fordelingen bli som etter søsken (3 stk), dvs at 2 av nevøene må dele, eller blir det likt på alle 4?

Les mer

Arv etter avdød tante

06. mai 2022 · spørsmål

Deling av felleseiemidler (bankkonto) etter min tante som døde i år, i uskiftet bo. Slekt 1: Tante (lengstlevende). Ingen barn, foreldre eller søsken lever. 4 nevøer og nieser etter en søster lever. Ingen andre søsken hadde barn. Slekt 2: Tantes mann (døde først). Ingen barn eller foreldre lever. 2 brødre lever. Skal formuen deles i to deler til hver slekt? 1/2 til førsteavdødes arvinger, dvs. brødrene til min tantes mann. 1/2 til min tantes arvinger, dvs. nevøer og nieser.

Les mer

Har fars samboer krav på bilen?

28. apr 2022 · spørsmål

Min far er død og satt i uskiftet bo etter at min mor døde. Jeg og min bror er arvinger. Far fikk ny samboer noen år før han døde, og hun krever å få beholde en bil min far kjøpte før samboerskapet, til en verdi 200’-250 000. Det er ikke skrevet et testament. Boets samlede verdi anslås til ca 2 mill. Min far var dement store deler av dette samboerskapet. Har hun krav på dette?

Les mer

Fordeling av eiendom ved særeie

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg eier en eiendom, særeie. Dersom jeg dør, og ektefellen sitter i uskifte, vil da alt, inkludert min eiendom, blir fordelt likt til våre fellesbarn og hans særkullsbarn etter hans død?

Les mer

Sikre arv til stebarn

05. apr 2022 · spørsmål

Hvis min mor dør før min stefar, og det ikke er laget en erklæring om uskiftet bo, vil da myndighetene gripe inn og sørge for at stebarn får sin del? Eller er det opp til stebarn å sørge for at et skifte skjer, om det ønskes? (De har ett felles barn, og mor har min søster og meg fra tidligere ekteskap).

Les mer