Felleseie

Innhold

Er alle inntektene felleseie?

15. okt 2021 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang felleseie. Jeg og min mann har felleseie og har vært gift i mange år. Vi har en felleskonto hvor vi begge setter inn en månedlig sum til div utgifter. Mannen min mener at den resterende summen av hans inntekter er kun hans penger. Har jeg tolket lovverket riktig når jeg mener at alle inntekter er våre penger sammen, så lenge vi har felleseie og ikke særeie?

Les mer

Blir alt felleseie når man gifter seg?

13. apr 2021 · spørsmål

Jeg er gift tidligere, ble enke. Har barn. Tatt privat skifte. Giftet meg på nytt. Han har barn. Jeg har hus, hytte, leilighet, biler som står i mitt navn, han har det også hus og hytte som står i sitt navn. Er det slik at alt er felleseie når vi er gift? Vi har som sagt ikke felles barn. Vi er opptatt av å sikre hverandre og at barna til etterlate blir ivaretatt. F.eks: Hvis jeg faller fra. Beholder mine barn « mitt hus og hytte» eller fordeles arv av alt vi sammen har ervervet oss?

Les mer

Ønsker å gjøre om arvet eiendom til felleseie

26. aug 2020 · spørsmål

Min kone har særeie på vår eiendom. Denne er gitt av hennes foreldre i testamente som nå er døde. Vi ha vært gift i 42 år og har bare felles barn. Vi tok over eiendommen i 2004, boligen er totalt ombygget og finansiert av oss begge pluss midler fra min arv. Vi har snakket om det er mulig å omgjøre dette til felleseie lenge, men det har blitt med det. For mitt vedkommende er dette upraktisk da det forhindrer meg lån i eget navn og andre dagligdagse saker. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Hvilke krav har eksmann?

11. mai 2020 · spørsmål

Jeg er separert, og kan søke om skilsmisse om en måned. Jeg har muligheten til å kjøpe meg en bolig, og lurer på om min eksmann kan ha noe krav på et eller annet om jeg kjøper meg bolig før vi er skilt. Vi har aldri eid noe felles, og det er kun jeg som har hatt lønnet arbeid og stått for alle utgifter.

Les mer

Hvordan kan vi sikre felles eierskap av bolig?

28. jan 2020 · spørsmål

Hvordan kan vi sikre felles eierskap av bolig ved en eventuell skilsmisse? Vi eier 50/50 av boligen, men min ektefelle betaler på lånet fra sin lønnskonto. Må vi skrive noen avtale som sikrer lik fordeling?

Les mer

Far vil gi bort arven

24. sep 2019 · spørsmål

Begge foreldrene mine lever og er midt i 80-årene, men er litt på kollisjonskurs i forhold til veldig mye, de bor ikke sammen. Han er troende til å gi bort alt han eier, og det er forsåvidt greit. Men jeg er opptatt av at min mor kan sikre at hennes ønske om fordeling ikke ignoreres. Om min mor skulle dø først, kan da min far gjøre hva han vil med det som er felleseie? Og må hun skrive testamente for å få frem sitt syn?

Les mer

Er arv felleseie?

12. mar 2019 · spørsmål

Har vært gift en gang før å har 3 voksne barn. Ble skilt og giftet meg igjen med ei som også har 3 voksne barn, men vi har ingen felles. Nå er det full skjæring etter 16 år.

I disse siste åra har eg arvet en del saker å ting fra min farsgard, da min gjenlevende mor flyttet fra garden. Spørsmålet er: Er dette plutselig felleseie eller er det mitt? Har også en såkalt trygdebil, en bil eg har fått tilskudd til å kjøpe med spesielle behov som min nåværende kone påstår er felles.

Les mer

Får regning fra borettslaget for felles ladepunkt

21. aug 2018 · spørsmål

Vi har installert ladepunkt for el-bil i fellesgarasje i sameiet. Så begynte sikringen inn i mellom å kutte strømmen for oss og naboen. Plutselig fikk vi mail fra borettslagets styrer det var bestemt at vi må betale regningen for oss og naboen, fordi vi var de siste som installerte ladepunkt. Vi ble ikke informert eller involvert i noen del av prosessen. Vi har ikke samtykket for arbeidet eller fått et anbud. Har de lov å utføre det? Sende oss regningen uten å ha fått vårt samtykke fra før?

Les mer

Redd for at mannens kreditorer tar fra felleseiet

02. jul 2018 · spørsmål

Jeg har særeie på huset fra 2015. Mannen min har borett så lenge huset ikke selges og 5 inkasso fra 2016, Lindorff har søkt han konkurs for. Jeg vil separere meg fra han for å slippe å bli dratt på kontorer og tingrett som ektefelle. Føler at de er veldig interessert i å ta en del fra min formue (boligverdi).J eg vil gi avkall på arv også fra han og han fra meg.

Må vi skilles? Kan han fortsatt bo her pga borett? Er en annen måte å gjøre det på? Så jeg ikke har ansvar for hans gjeld?

Les mer

Kan ektefelle ta opp lån med fellesgjeld?

19. jun 2018 · spørsmål

Når man er gift, og har felleseie, og er ansvarlig for felles gjeld, hvordan er det da mulig for den ene parten å ta opp lån, uten den andres samtykke? Hvis en da blir skilt, så blir da ting delt, minus fellesgjeld?

Les mer

Skilsmisse – slik søker du skilsmisse

17. aug 2015 · artikkel

Den vanlige veien til skilsmisse er gjennom forutgående separasjon. Separasjon er en formell opphevelse av samlivet mellom ektefeller, hvor i praksis en av partene flytter ut. Søknad om separasjon må sendes til fylkesmannen der du bor, og du må benytte et særskilt skjema som du finner på fylkesmannens nettside. Selv om det er normalt at […]
Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

12. aug 2015 · artikkel

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Ektefeller som har felleseie, og ikke har andre verdier enn dem som er skapt i løpet av forholdet, deler nettoverdiene likt. Det vil si at de deler verdier fratrukket gjeld. […]
Les mer

Ekteskap – økonomisk standardavtale, særeie eller ektepakt

05. aug 2015 · artikkel

Advokater med erfaring i familierett råder alle som skal gifte seg til å bruke tid på å vurdere om lovens standardbetingelser passer for dem. En tommelfingerregel er at lovens omfattende økonomiske avtale passer best hvis ingen av partene har med seg store verdier eller betydelig gjeld inn i forholdet, og ingen av partene har barn […]
Les mer

Arveoppgjør – skjevdeling har store konsekvenser i arveoppgjør

05. aug 2015 · artikkel

Såkalt skilsmissesæreie betyr at man har særeie så lenge man er i live, men at særeiet blir felleseie når en av ektefellene dør. Skilsmissesæreie kombineres ofte med at ektefellene avtaler at deres verdier ikke skal skjevdeles ved død. Ektefeller står fritt til å avtale at verdier ikke skal skjevdeles ved død eller samlivsbrudd. Skjevdelingsverdier Reglene […]
Les mer

Arveoppgjør – arveloven gir ingen oppskrift i arveoppgjør

10. jul 2015 · artikkel

En mulighet er å inngå en avtale med barn fra tidligere forhold mens man fortsatt er i live. En slik avtale kan innebære at barn fra tidligere forhold på forhånd aksepterer at fars eller mors nye ektefelle sitter i uskifte, på visse vilkår. Uskifte betyr at arven ikke fordeles før den siste av ektefellene dør, […]
Les mer