Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

Oppdatert: 22.05.2017 Emner: ,

Ved forbrukslån stilles det som regel ingen krav til sikkerhet, men renten er høy og mange får problemer med tilbakebetalingen. Hvis du har mulighet til å ta opp lån med pant i bolig, kan dette i mange tilfeller være gunstigere enn et forbrukslån.

Vurdering fra sak til sak

Ifølge finansavtaleloven har banker og andre profesjonelle långivere plikt til å vurdere låntakerens betalingsevne, og plikt til å fraråde lån til lånetakere som trolig vil få problemer med tilbakebetalingen. Långivere skal også fraråde lån til personer som for eksempel er i psykisk ubalanse når de søker lån, eller på andre måter har svekket vurderingsevne.

Hvis du ikke makter tilbakebetalingen av et lån du har fått, og en vurdering av din økonomi på lånetidspunktet viser at du sannsynligvis ville få problemer med å betale lånet, kan plikten til å betale tilbake lånet bli satt ned. Om du får nedsatt tilbakebetalingsplikten eller ikke, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du har ikke automatisk krav på nedsettelse av lånet selv om du sliter med tilbakebetalingen.

En økonomisk rådgiver eller en advokat kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter for å nå gjennom med et krav om å få lånet satt ned.

Spillegjeld

Stadig flere deltar i poker eller andre pengespill på Internett, og dette reiser en spesiell problemstilling i forbindelse med låneopptak og kreditt. Ifølge norsk lov er det forbudt å gi lån eller kreditt for å finansiere deltagelse i pengespill, og det er heller ikke lov å kreve inn spillegjeld. For deg som spiller, kan dette bety at du muligens slipper å betale spillegjelden hvis du har betalt spillet med kredittkort eller ved låneopptak. Du trenger som regel profesjonell bistand fra en advokat hvis du havner i tvist med banken eller kortselskapet om hvorvidt en spillegjeld finansiert med lån eller kredittkort må gjøres opp eller ikke.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: