Arbeidstillatelse – vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Oppdatert: 19.05.2017 Emner: , ,

Statsborgere fra EØS-land får automatisk oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i Norge i tre måneder. Hvis de søker jobb i Norge, utvides tillatelsen til seks måneder. Fra den dagen de får en jobb, får de etter søknad samtidig oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i fem år.

Reglene er strengere for statsborgere fra de nye, østeuropeiske EU-medlemslandene.

Statsborgere fra disse landene kan ikke begynne å arbeide før de har fått tillatelse, og denne tillatelsen gis først for maksimalt ett år. Det er et krav at de skal ha arbeidsvilkår som tilsvarer det vanlige for yrket i Norge. Etter et år kan de få en vanlig EØS-oppholdstillatelse for fem år. De nærmeste familiemedlemmene får også lett tillatelse, selv om de ikke selv er EØS-borgere.

Må ha jobb på hånden for å få arbeidstillatelse

For statsborgere fra land utenfor EU er det atskillig vanskeligere å få arbeidstillatelse.

Borgere fra en del land kan reise visumfritt til Norge for å lete etter arbeid. Borgere av visumpliktige land kan på bestemte vilkår få et spesielt jobbsøkervisum. De kan i utgangspunktet ikke begynne å arbeide før søknad er ferdig behandlet og innvilget, men på visse vilkår kan de levere inn søknad om arbeidstillatelse mens de oppholder seg i Norge. For søkere som kan fremme søknad fra Norge har politiet mulighet til, etter anmodning fra søker, å gi en foreløpig arbeidstillatelse hvis de mener at søkeren kan søke fra Norge og det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget.

For å få arbeidstillatelse må søkere kunne dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å bli godkjent som «spesialist». Det stilles strenge krav til arbeidskontrakten. Om alle vilkår er oppfylt, kan det bli innvilget en såkalt spesialistarbeidstillatelse.

I tillegg blir det på strenge vilkår gitt egne arbeidstillatelser for blant annet idrettsutøvere på høyt nivå og for kunstnere.

Kravet om å ha en jobb på hånden for å få arbeidstillatelse skaper problemer for en del studenter fra land utenfor EU. Etter endt utdannelse i Norge, kreves det at de har en jobb på hånden samt at en spesialistkompetanse som er nødvendig for arbeidet de skal gjøre godkjennes av utlendingsmyndighetene.

Ervervstillatelse for å starte ny virksomhet

Et alternativ til arbeidstillatelse er å søke om en ervervstillatelse for å starte ny virksomhet i Norge. For å få en ervervstillatelse må søkeren legge frem forretningsplan, budsjett og informasjon om finansiering i etableringsfasen, med mer.

Reglene er såpass kompliserte at mange vil ha behov for advokathjelp. Advokater med erfaring på området kan gi råd om hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent søknader om ervervstillatelse.

Du finner advokater med kompetanse på innvandring på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: