Arbeidstillatelse

Innhold

Vår sønn er funksjonshemmet og vi ønsker å få et familiemedlem til Norge for å hjelpe oss

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Vår sønn er tungt funksjonshemmet og vi vurderer søke arbeidstillatelse for min kones bror og kone i Kina. Begge har tilbud om jobb som assistent for sønn 3-4 ganger har vi søkt i Norge uten hell. Konas bror og kone bor i Kina, men kunne tenke seg å komme hit og motta stillingene som assistenter, ide 100% stillingene som er her. Vi har bolig og jobb for dem vi kunne tenke oss å prøve å søke om 2 år først De vil klare seg helt uten offentlig støtte. Er det mulig å få til dette?

Les mer

Jobb for utenlandsk student etter studiene

29. sep 2022 · spørsmål

Er det tillat å jobbe heltid etter at en student er ferdig med å studere og bestått eksamen. Det viser at det er tillat å jobbe heltid på feriedager. Betyr det han har feriedager etter han ferdig med studiene? Har dere noen svar med lov forbindelse på denne? Har søkt om arbeidstillatelse men venter på svar, kan jeg jobbe heltid nå at jeg er ferdig med å studere?

Les mer

Jobbe med studentvisum

12. sep 2022 · spørsmål

En student som har visum til slutten av desember og fullførte studier og bestått eksamen i august. Han har allerede et heltidsjobbtilbud og har søkt om jobbvisum. Kan han jobbe heltid etter endt studie og før han får jobbvisum? Eller han får bare deltid på studentvisum selv om studiene er fullført og eksamen bestått?

Les mer

Arbeidstillatelse og starte AS

02. sep 2022 · spørsmål

I have a question about my working permit I have in Norway. I am from a country outside EU so I got one year working permit and I can work as a plumber. My question is: Is it legal for me to open my own AS company and to continue working as a plumber just for myself? Will I be able to renew my permit next year and will I be able to get permanent after 3 years as it usually is? I got a nice job offer, but that company wants to rent people and not hire so this would be great solution if I can do it.

Les mer

Midlertidig stilling for utlending

05. apr 2022 · spørsmål

Vi har en bekjent som kommer fra Argentina og ønsker å komme til Norge i sommer. Han ønsker å være her noen mmd og lurer på om det er mulig å kunne ta en vaskejobb - evt serveringsbransjen. Han er psykologistudent. Hvordan er det utlendinger utenfor EØS å få arbeidstillatelse ?

Les mer

Søke arbeidstillatelse i Norge

22. jan 2021 · spørsmål

I am planning to apply for skilled work permit. I have my bachelor degree in pharmacy, and hpr number from Norway. But I work in fish factory as a hygiene responsible worker. so is it possible to get work permit visa? Can you suggest me?

Les mer

Jobbe frilans mens man venter på arbeidstillatelse

20. jan 2021 · spørsmål

I'm currently living in Oslo with my boyfriend waiting for an answer for my visa from UDI (family immigration). I am Canadian who moved to Norway on a work visa and after living with my boyfriend for 2 years, I applied for cohabitation. I was wondering if I can be working as a freelancer/self employment while I wait for my visa. I am an animator and I create digital content. Will i be able to take projects from Norwegian clients and send invoices?

Les mer

Arbeidstillatelse i Norge

04. jan 2021 · spørsmål

I'm from Morocco but I live en Spain and I have document the spain and soon j will have residence UE European, so by this tip of residenc I can work in Norway? And I'm sure I will have a contract of work there.

Les mer

Arbeidstillatelse – vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

12. aug 2015 · artikkel

Statsborgere fra EØS-land får automatisk oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i Norge i tre måneder. Hvis de søker jobb i Norge, utvides tillatelsen til seks måneder. Fra den dagen de får en jobb, får de etter søknad samtidig oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i fem år. Reglene er strengere for statsborgere fra […]
Les mer

Arbeidstillatelse – Omar mistet arbeidstillatelsen

12. aug 2015 · artikkel

Omar oppsøkte en advokat for å få hjelp til å få arbeidstillatelsen tilbake. På grunn av situasjonen i hjemlandet kunne han ikke fremlegge eksamenspapirer, og fikk dermed ikke spesialistarbeidstillatelse. Han fikk nei på sin søknad. Dette til tross for at han som eier og sjef for firmaet sitt kunne ansette medarbeidere fra hjemlandet som fikk […]
Les mer