Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Javeed Hussain Shah

Advokatfirmaet Shah AS

Adv. Shah driver alminnelig advokatvirksomhet. Vi tilbyr tjenester innenfor saksområdene strafferett, utlendingsrett, barne- og familierett, barnevernsrett m.m.

Adv. Shah bistår private med tvisteløsning og rådgivning. Nøkkelord er fleksibilitet, tilgjengelighet, effektivitet og løsningsorientert.

Advokat Shah er medlem av Den Norske Advokatforeningen og forpliktet til å følge etiske retningslinjer og regler for god advokatskikk.

Jannike Kotai

Advokatfirmaet Aasen AS

Advokat Jannike Kotai har bred prosedyreerfaring for både domstol og fylkesnemnd. Hun påtar seg også oppdrag utenfor Oslo.
Timeprisen er kr 1000,- med tillegg av 25 % mva