Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Heidi Brandt

Advokat24 AS

Særlig kompetanse i alle deler av utlendingslovgivningen med landkunnskap med vekt på deler av Asia og midtøsten.

Bred forvaltningserfaring

Thomas Rafen Wyller

Advokat Thomas R Wyller

Bred erfaring med fremmedkulturell innvandring og praktiske integreringsproblemer. Et godt kontaktnett og personlige egenskaper i kommunikasjon og kunnskapsformidling.

Johannes Hauge

Advokat Johannes Hauge

Konsesjon for advokatordningen til UDI og behandlar asylsaker m.m.
Kan utføre oppdrag vedk. eigedomsmekling.
Advokatoppdrag i samband med jordskifte.
Forsvareroppdrag.
Bistandsoppdrag
Jakt.
Barnevern
Trygd
Forvaltningsrett
Plan- og bygningstrett
Kommunalrett