Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Javeed Hussain Shah

Advokatfirmaet Shah AS

Adv. Shah driver alminnelig advokatvirksomhet. Vi tilbyr tjenester innenfor saksområdene strafferett, utlendingsrett, barne- og familierett, barnevernsrett m.m.

Adv. Shah bistår private med tvisteløsning og rådgivning. Nøkkelord er fleksibilitet, tilgjengelighet, effektivitet og løsningsorientert.

Advokat Shah er medlem av Den Norske Advokatforeningen og forpliktet til å følge etiske retningslinjer og regler for god advokatskikk.

Trine Beate Omland

Advokatforum Oslo AS

Jeg har hatt en rekke bistandsadvokatoppdrag for ofre for kriminalitet og har god kompetanse på dette saksfeltet.

Halvor Frihagen

Advokatfirmaet Lippestad, Andersen & Bache-Wiig AS

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Frihagen jobber med utlendings- og flytningerett, familierett, barnevernrett, arverett, foreningsrett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum).

Heidi Brandt

Advokat24 AS

Særlig kompetanse i alle deler av utlendingslovgivningen med landkunnskap med vekt på deler av Asia og midtøsten.

Bred forvaltningserfaring