Voldsoffer – du kan få voldsofferstatning fra staten

Oppdatert: 23.05.2017 Emner: , , ,

Innhold

Fra 30. mars 2012 ble den øvre grensen for voldsoffererstatning økt fra 40 G til 60 G. Grensen kan imidlertid fravikes i særlige tilfeller, eksempelvis der ofrene etterlater seg mange små barn.

Endringene gjelder for handlinger som er funnet sted 1. januar 2011 eller senere.

I 2005 ble det behandlet flere søknader om voldsoffererstatning enn noen gang tidligere. 67 prosent av dem som søkte voldsofferstatning, fikk utbetaling fra staten.

Du finner advokater med kompetanse på personskader på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: