12-åring vil ikke bo hos begge foreldrene

Publisert: 13.05.2022

Jeg har et barn over 12 år som ønsker å bo fast hos meg, og ikke overnatte mer hos den andre forelderen pga mange negative hendelser som går på psyken løs. I tillegg har vi hatt dårlig samarbeid i flere år. Mest den andre forelderen som ikke samarbeider, noe jeg har bevis på. Den andre part nekter noe annet enn delt bosted og mener alt kan snakkes bort, men det har gått for langt for vår del. Hvordan er rettighetene våre her? Vil det gå vår vei i retten?

Svar:

I utgangspunktet har barn rett til kontakt med begge sine foreldre, men de har også rett til å bli beskyttet mot å bli utsatt for ting som kan være skadelig for den fysiske eller psykiske helsen deres. Disse hensynene står noen ganger mot hverandre, slik du beskriver her.

Dersom dere ikke har klart å bli enige på familievernkontoret, kan det være fornuftig å kontakte en advokat og be om hjelp til å endre samværsordningen.

Barn har rett til å uttale seg i spørsmål om bosted og samvær, og for barn over 12 år skal deres mening tillegges stor vekt.
Domstolene pleier ikke å tvinge barn over 12 år til noe de er fast bestemt på at de ikke vil. Det kan hende dere kan ha god nytte av å få hjelp av en sakkyndig psykolog, slik man får i rettslige prosesser, som vil snakke både med dere foreldre og barnet og hjelpe dere å finne en ordning som passer konkret for deres barn. Det er oftere lettere for foreldrene også å forsone seg med en endring, når de forstår at det er barnets egen mening, og ikke kun den andre forelderens ønske.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: