Adopsjon av stebarn

Publisert: 27.10.2023

Hvordan kan jeg starte med stebarnsadopsjon av mitt barn? Her er saken, mor til barnet er gift på nytt og nå ønsker jeg å overføre alt til hennes nye ektemann. Grunnet alle omstendigheter, er nok dette det aller beste får barnet.

Svar:

For å søke om å adoptere stebarn, må den som søker om å adoptere barnet som hovedregel ha oppfostret barnet i minst 5 år og ha, eller ha hatt, en foreldrerolle for barnet fram til barnet fyller 18 år.

Hovedregelen for den som ønsker å adoptere er som følger:
Du må være, eller ha vært, gift eller samboer med barnets forelder.
Du må ha oppfostret barnet i minst 5 år før barnet fyller 18 år.
Det kan gjøres unntak fra kravet om oppfostringstid hvis det er særlige grunner til det.

Det er et absolutt krav at den eller de som har foreldreansvaret for barnet, samtykker til adopsjonen. Hvis barnet er over 12 år, må også barnet samtykke. I tillegg vil alle partene i saken ha rett til å uttale seg.

Når adopsjonen er gjennomført, er den endelig og kan ikke oppheves. Det betyr at det ikke er mulig å reversere en gjennomført adopsjon.

For å søke om stebarnsadopsjon må man fylle ut et skjema som du finner på Bufdir sine nettsider her: https://www.bufdir.no/adopsjon/stebarn/ Det er mor og hennes nye ektefelle som må søke, mens du må avgi samtykke.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: