Adopsjon

Innhold

Adoptere nevø fra Afrika

11. nov 2022 · spørsmål

Jeg er gift og min kone er afrikansk. Hun har nå også norsk statsborgerskap. Vi ønsker å ta over foreldreansvaret til hennes nevø, som bor i Afrika. Far (min svoger) og mor til barnet ønsker også at vi tar over foreldreansvaret da de ikke er i stand til å ta vare på gutten. Jeg har forstått at adopsjon av familiemedlem fra utlandet er veldig vanskelig. Advokat i Afrika anbefaler at vi overtar foreldreansvaret i Angola og deretter bringer ham til Norge. Adopsjon kommer senere. Er dette mulig?

Les mer

Mors nye kjæreste ønsker å adoptere barnet

11. nov 2022 · spørsmål

Min problemstilling er følgende. Jeg har en datter. Jeg og mor bor ikke sammen og var ikke sammen ved fødselen. Jeg har derfor ikke foreldreansvar. Nå ønsker kjæreste til mor å adoptere min datter. Dette er selvsagt noe jeg er svært uenig i. Spørsmålet blir derfor: Kan dette gjennomføres uten mitt samtykke? Hva må jeg gjøre for å hindre dette?

Les mer

Kan man adopteres tilbake av biologisk forelder?

28. okt 2022 · spørsmål

Jeg er en voksen dame som ble adoptert. Kan min biologiske mor adoptere meg tilbake når mine adoptivforeldre er død, og jeg også ønsker det?

Les mer

Arverett etter adoptivmor

13. okt 2022 · spørsmål

Min biologiske mor døde da jeg var barn og min far giftet seg på nytt. Jeg ble da adoptert av hans nye kone. Min far er nå død. Har jeg arverett etter min stemor? Jeg står ikke oppført i Folkeregisteret som hennes barn.

Les mer

Kone ønsker å adoptere barn med ukjent far

29. apr 2022 · spørsmål

Jeg er gravid, gift med en dame og hun ønsker å adoptere mitt barn. Far er ukjent og vi lurer på hvordan vi skal gå frem i denne prosessen?

Les mer

Rettigheter når barnet blir tvangsadoptert

02. feb 2022 · spørsmål

Hva er rettigheter for foreldre når barnet er tvangsadoptert? Har foreldre rett på samvær og bilder av barnet? hva er våre rettigheter til barnet nå?

Les mer

Arverett etter biologiske foreldre

05. nov 2021 · spørsmål

Vi adopterte to jenter på ca 3 og1,5 år. Da biologiske foreldre døde fikk vi beskjed om at barna ikke hadde arverett av biologiske foreldre. Er dette rett?

Les mer

Adopsjon av sin biologisk mor

11. okt 2021 · spørsmål

Kan man adoptere sin biologiske mor?

Les mer

Ønsker at adopsjonsprosessen skal gå raskere

28. sep 2021 · spørsmål

Min kone og jeg ønsker å adoptere hennes nevø fra et annet land, fordi faren til nevøen døde. Moren til barnet er svært ressurssvak og fattig, med en familie som utgjør risiko for barnet. Hun ønsker at vi skal adoptere. Nevøen bor nå sammen med farmor som er syk og ikke i stand til å ta seg av barnet i lengden. Per i dag forsørger vi barnet økonomisk. Hvordan kan vi få barnet til Norge fortest mulig? Finnes det en raskere måte enn den vanlige lange søknadsprosessen?

Les mer

Mistenker at halvsøster har forfalsket opplysninger i adopsjonsprosess

28. sep 2021 · spørsmål

Da mor og far giftet seg hadde mor en datter fra før. Da far døde kunne min halvsøster legge frem papirer på at hun har blitt adoptert av far. Min mor benekter at det har skjedd. Hos folkeregisteret er det opplyst at han er hennes far. Er det noen mulighet for at hun kunne ha forfalsket slike opplysninger? Hun er kronisk svindler. Hun er og tidligere straffedømt for svindel. Hun arvet også sin biologiske far da han døde.

Les mer