Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Arve Røli

Advokat Arve Røli

I tillegg til min juristutdannelse er jeg utdannet diplomøkonom ved handelshøgskolen BI. Utover advokatpraksis har jeg tidligere erfaring fra arbeid i Aetat med blant annet dagpenger og yrkesrettet attføring.

Lasse Solberg

Advokatfirmaet Judicium DA

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Har for øvrig bred organisasjonserfaring fra blant annet politiske verv og styreverv i private foretak.

Kristin Morch

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Jeg har 13 årserfaring som politijurist, strafferett/prosess.

Halvor Frihagen

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Frihagen jobber med utlendings- og flytningerett, familierett, barnevernrett, arverett, foreningsrett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum).

Roger Foyn

Advokatene Foyn & Co

Jeg har arbeidet mye med miljø-og inneklimaproblematikk på arbeidsplasser, herunder løsemiddel-og forgiftningsskader og har i flere år vært leder av et bredt sammensatt fagråd i regi av Arbeidsmiljøskaddes landsforening tilsluttet Norges hadikapforbund. I tillegg har jeg vært styremedlem og leder av foreningens Oslo-avdeling. Jeg har også hatt et mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Trafikkskadde. Har bistått en rekke medlemmer av Politiforbundet og Utdanningsforbundet i forbindelse med personskader.

Anita Hessen

Advokatfirmaet Hessen

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2001

10 års prosedyreerfaring med forsvarer- og bistandsoppdrag m.v.