Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gunnhild Kristine Aarre Hånes

Rettadvokat Ans

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Særlig kompetanse innen barne- og familierett, utlendingsrett og som bistandsadvokat for ofre for familievold, seksuelle overgrep og menneskehandel. Står oppført på UDIs liste over godkjente asyladvokater og Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Jostein Sterri Valla

Advokat Jostein Sterri Valla

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Alminnelig advokatpraksis, særlig innen fast eiendoms rettsforhold, privat- og offentligrettslig.
I tillegg arv, dødsbo, skifte, konkursbo, kontraktsrett, alminnelig forretningsforhold.

Annie Krefting

Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1983

Jeg arbeider mye med entreprisekontrakter. Jeg representer som oftest byggherren i forhold til entreprenøren, både profesjonelle byggherren og forbrukerbyggherrer. Jeg representerer også entreprenører, og da som oftest underentreprenører i forhold til hovedentreprenøren.

Simen Tveten

Advokat Simen Tveten

Spesialområder:

Jeg bistår både private og offentlige parter i barnevernsaker.