Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Therese Gjendemsjø

Advokatfellesskapet Falch

Jobber mye med saker knyttet til barnerett og familierett. Barnevern, samværssaker eller saker om fast bosted. Økonomisk oppgjør etter gift og ugift samliv. Bistand i arveoppgjør og opprettelse av testament.

Åse Schei

Advokat Schei AS

Juridisk embetseksamen 1996
Leder for eiendomsavdelingen Vefsn kommune 1997-1999
Advokatfullmektig, Drammen 2000-2001
Advokat med variert portefølje og mye prosedyre fra 2001
Leder av Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud fra 2012
Egen praksis fra 2013
Kontorsted i Sætre, Hurum og St.Olavs plass, Oslo