Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Siv Hansen

Advokathuset Just AS

Har også særskilt kompetanse i strafferett, og påtar meg forsvareroppdrag.

Har spesialfag i barnevernsrett og barnerett.

Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.

Astrid Vigdis Haram

Advokatforum Oslo AS

Bred erfaring fra prosedyre, kurs og undervisning innen barnevernrett

Kristin Jensen

Link Advokatfirma AS

Allmennadvokat med omfattende prosedyreerfaring. Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.