Ansvar for barn utenom samvær

Publisert: 30.09.2022

Hvilket ansvar har man for egne barn utenom avtalt samvær? Skal bostedsforelder stå for all oppfølging og daglig omsorg når barnet er på samvær? Stort sett har begge foreldre foreldreansvar. Men hva betyr det i praksis? Som enslig forsørger så vil jeg tolke det sånn at samværsforelder kun har samvær med barna og plikt å gi omsorgen de trenger der og da. Hvis bostedsforelder pålegger samværsforelder ansvar/oppgaver utover sitt samvær, blir det da riktig å kalle seg enslig forsørger?

Svar:

Barn har krav på omsorg og omtanke fra begge foreldre når de har felles foreldreansvar.

Bostedsforelderen vil ha en større beslutningsmyndighet i barnas hverdagsliv enn samværsforelderen, ettersom det er den forelderen barna tilbringer mest tid sammen med. Samværsforelderen kan selv bestemme hva samværstiden skal brukes til sammen med barna. Det er et vanlig konflikttema at en del bostedsforeldre ønsker å instruere hva barna skal gjøre i løpet av et samvær, men dette er i utgangspunktet samværsforelderens beslutning, og ikke bostedsforelderens.

Det er litt uklart hva du mener med spørsmålet om å bli pålagt ansvar og om man da kan kalle seg enslig forsørger. Enslig forsørger brukes om foreldre som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke samboer, samtidig som man bor fast med egne barn. Det betyr at man er enslig forsørger som bostedsforelder, selv om barnet har samvær med den andre forelderen.

Har du konkrete spørsmål om hva en bostedsforelder kan bestemme og hva en samværsforelder må akseptere, så vil jeg anbefale deg at du enten kontakter familievernkontoret for rådgivning der, eller at du kontakter en advokat som kan gi deg konkrete råd i din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: