Arbeidsgiver har byttet leverandør av forsikring

Publisert: 29.09.2023

Pådro meg nakkebrudd i 2019, det ble meldt inn skade på forsikringen jeg har gjennom jobb. Denne gjelder både ulykke fritid og tapt inntekt osv. I 2022 ble jeg sykmeldt på nytt på grunn av skaden og kommer til å gå over til avklaring/ufør. Arbeidsgiver byttet forsikringsselskap midt i min sykemeldingsperiode. Vil forsikringen som gjaldt da jeg meldte skade fortsatt gjelde? Eller står jeg nå uten forsikring?

Svar:

Jeg leser dette som at arbeidsgiveren din ikke har endret forsikring, men bare byttet leverandør. Det er ikke normalt å melde ut sykmeldte av forsikringsordninger. Det er mulig dette bare blir et spørsmål om hvilket forsikringsselskap (nytt eller gammelt) som skal behandle krav etter de ulike forsikringene. Det du må gjøre er å melde fra om uføresituasjonen din til forsikringen. Slik den er kan du sende melding til begge selskapene, så finner nok de ut av hvem som skal behandle saken din. Ikke vent med å melde fra. Da risikerer du bare å oversitte meldefrister eller å tape renter på utbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: