Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Diana Linn Unneland

Advokatfirmaet Unneland AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2022

Spesialområder:

Jeg arbeider med personskader oppstått i arbeidsulykker, trafikkulykker eller pasientskader og har spesialkompetanse innenfor dette.

Den første konsultasjonen tar vi over telefon, og den er gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre etter dette.

Vår nettside: www.adv-unneland.as

Hilde Haugmoen Karlsen

Personskadeadvokat1 AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2022

Spesialområder:

Jobber spesialisert med personskaderett etter yrkesskade/yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og fritidsskade. Erfaring med bistand av skadelidte overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Kontoret for voldsoffererstatning, samt som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.

Thor Gunnar Austin

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2010

Meget god erfaring innenfor fast eiendom, herunder mangel ved bolig, avhendingsloven og bustadoppføringslova, trær - naboforhold, granneloven. Omfattende prosedyre erfaring

Jan Inge Thesen

Advokatfirmaet Robertsen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2003

Jeg er verdens beste advokat! Jeg endrer mer tekst. Noen ganger endrer jeg tekst på Mac i stedet for PC.