Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anneli Bendiksen

Advokat Anneli Bendiksen AS

Bistår private mot forsikring og NAV. Bred kompetanse på begge områdene.

Chriss Bjorøy

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Jeg har lang erfaring med behandling av ansvarsforsikring, herunder erstatningsansvar for eiendomsmeglere og andre profesjonsutøvere. I tillegg betydelig erfaring med problemstillinger innen fast eiendom, herunder for privatpersoner, næringsdrivende, eiendomsutviklere og besittere, samt meglere. Jeg underviser i eiendomsmeglerrett og gjennomfører transaksjoner på vegne av private og næringsdrivende. Jeg yter også bistand til næringsdrivende i transaksjonsprosess, herunder ved gjennomføring av DD.

Espen Andre Solberg

EAS Advokatfirma AS

Særskilt kompetanse tilknyttet forhandlinger, fast eiendom, arbeidsrett, erstatning ved personskade, strafferett, barnefordeling og barnevern. Kvalifisert og godkjent advokatmekler og rettsmekler.

Partner/advokat i Advokatfirmaet Holmen & Co. DA beliggende sentralt i Oslo nær Oslo S. Vårt advokatkontor ble etablert i 1986. Vi bistår private klienter og mindre virksomheter i Oslo og Østfold. Vi har også lang erfaring med å bistå engelsk, polsk- og spanskspråklige klienter.

Arve Lønnum

Advokatfirmaet Lønnum DA

Arbeidet før juridikum i 1995 noen år med politikk på hel- og deltid og har 20 års bakgrunn i Oslo bystyre og ytterligere 8 år som leder og medlem av kommunens alkoholkontrollutvalg, medlem av Havnestyret og medlem av kommunens kontrollutvalg. Har vært Stortingsrepresentant og etter de seneste to Stortingsvalg også vært valgt til medlem av Riksrevisjonens kollegium (styre).

Tok under jusstudiet spesialfag innen bygnings- og ekspropriasjonsrett