Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

Publisert: 03.05.2022

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Svar:

Hvis behandlende lege vurderer at du er ute av stand til å være i arbeid, har du gyldig fraværsgrunn. Arbeidsgiver kan ikke kreve at du arbeider i oppsigelsestiden under slike omstendigheter. Det finnes ingen lovhjemmel for å pålegge deg verken bøter eller erstatningskrav på grunnlag av sykefravær.

Del denne artikkelen: