Arbeidsgiver vil ikke betale overtidstimer etter permittering

Publisert: 02.11.2023

Min arbeidsgiver har permittert 2 av 4 ansatte. De 2 som er permittert har lengst ansiennitet. Derfor valgte jeg å bli oppsagt i min stilling med 3 mnd oppsigelsestid. Disse tre mnd er nå over og min tidligere arbeidsgiver nekter å betale ut resterende overarbeidstimer med grunnlag av at det var «goodwill» å gi meg tre mnd oppsigelsestid, selv om dette ble lovet da jeg ble permittert (er og kontraktsfestet) Hvordan gjør jeg det videre da? Jeg er vel pliktig til å motta disse pengene.

Svar:

Du har krav på avtalt godtgjørelse for avtalt arbeide. Arbeidsgiver kan ikke underslå noen av dine rettmessige lønnskrav. Hvis du kontakter advokat, vil denne vite fremgangsmåten for å hjelpe deg. En arbeidsgiver som ikke betaler skyldig lønn, kan begjæres slått konkurs. En arbeidstaker behøver ikke betale gebyr for å sende inn en konkursbegjæring for ubetalt lønn. Først må det sendes et konkursvarsel. Dette kan en gjøre selv eller få hjelp av en advokat. Arbeidsgiver vil normalt bli holdt ansvarlig for alle kostnader ved en slik prosess, herunder utgiftene til advokat. Det kan være at det er tilstrekkelig å fortelle arbeidsgiver dette. Arbeidsgiver bør forstå det negative for bedriften å bli tatt under konkursbehandling, og bli pådratt de aktuelle kostnadene som fort kan bli en del ti-tusener. Selv om arbeidsgiver er solvent, så skal det legges til grunn at arbeidsgiver ikke er solvent når skyldig lønn ikke betales etter at det er sendt konkursvarsel. Det medfører at konkurs åpnes. Deretter vil arbeidsgiver normalt, hvis arbeidsgiver likevel er solvent, sørge for å betale skyldig lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: