Arbeidsvakter etter endt oppsigelse

Publisert: 28.06.2023
Emneord: ,

Min datter har en kontrakt som sier 1 måneds oppsigelse. Hun er redd for at vakter hun har sagt ja til, som er etter sommeren, vil være gjeldene etter oppsigelsefristen er ute. Jeg sa at etter hennes 1 måneds oppsigelse, så har hun ingen forpliktelser til tidligere arbeidsgiver. Stemmer ikke dette? Hva hun har sagt ja til av vakter f.eks i august og september, utgår hvis hun sier opp i juni og må jobbe ut juli pga 1 måneds oppsigelse.

Svar:

Etter utløpet av oppsigelsestiden, er arbeidsavtalen avsluttet. Det betyr at din datter ikke vil være forpliktet til å ta vakter hun sa ja til før hun sa opp stillingen. For ordens skyld bør hun samtidig som hun gir oppsigelsen, peke på at siden vaktene hun er satt opp på i august/september er etter utløpet av oppsigelsestiden hennes, så regner hun med at arbeidsgiver finne noen andre til å ta disse.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: