Avslutte gjeldsordning tidligere

Publisert: 06.05.2024

Jeg er i en situasjon der jeg har blitt pålagt tvunget gjeldsordning på 5 år. Det var det kreditorer ønsket. Retten bekreftet gjeldsordningen på 5 år. Imidlertid har jeg vurdert muligheten for å komme ut av gjeldsordningen raskere. Basert på mine beregninger vil mine kreditorer og statens innkreving få omtrent 89 000 kr betalt i løpet av de neste 5 årene. Jeg har tenkt på å tilby dem 120 000 kr for å kjøpe meg ut av gjeldsordningen, et beløp som er høyere enn det de ville fått i løpet av 5 år.

Svar:

Dersom du skal få avsluttet gjeldsordningen på et tidligere tidspunkt må det inngå avtale med kreditorene om dette, eventuelt kreve endring gjennom domstolen, dersom du ikke oppnår en frivillig avtale med kreditorene. Namsmannen vil kunne gi det nærmere veiledning om hvordan du bør gå frem i et slikt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: