Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Truls Johannesen

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA er et mellomstort advokatkontor med avdelinger i Oslo og Bergen.

Firmaet er totalleverandør av juridiske tjenester innen fast eiendom, entreprise, transaksjoner, restrukturering og tvisteløsning.

Mine spesialfelt er kontraktsrett, prosess, fast eiendom, selskapsrett og arbeidsrett.

Mats Jonatan Iversen Stenmark

Fend advokatfirma DA

Advokat med hovedfokus på å tilby spesialisert bistand innen antikorrupsjon, økonomisk kriminalitet og sivil- og strafferettslig prosedyre. Omfattende med profilerte økokrim-saker, krisehåndtering og kommersielle sivilrettslige tvister, herunder prosessformen gruppesøksmål.

Gudbrand Østbye

Langseth Advokatfirma da

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.

Rune Stavenes

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Behandling av offentlige dødsbo,konkursbehandling,tvangsfullbyrdelse,panterett,samt alminnelig pengekravsjus.

Morten Lyder Gjesdahl

Advokatfirmaet Gjesdahl AS

Jeg lang erfaring som praktiserende forretningsadvokat i Bergen med spesialfag:
- gjeldsforhandlinger/akkord og restrukturering av selskaper
- kontraktsrett
- panterett/garantier/obligasjonsrett
- bistand ved kjøp og salg av fast eiendom samt oppgjørsansvarlig
- brukt både av banker og andre advokater som nøytral mellommann
og forhandler