Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

Publisert: 22.02.2023

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Svar:

Avspasering må avtales med arbeidsgiver. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil du selvfølgelig ha krav på å få lønn med tillegg av overtidstillegg, for disse timene du har arbeidet utover ordinær arbeidstid som du er blitt avlønnet for.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: