Bankens manglende lånerådgivning

Publisert: 17.07.2023

Jeg og min samboer søkte om forbrukslån og fikk innvilget ett lån på 500.000kr Jeg opplyste i søknaden at vi har huslån fra før på 2.6 mill og noen billån. Jeg opplyste om min årslønn på 410.000kr og at min samboer mottok AAP. Vi har 2 barn på under 18 år Ser nå i ettertid at vi sliter med å betale lånet, og jeg mener banken har gitt oss for mye lån. Kan vi be om å få hele/deler av lånet slettet siden banken ikke frarådet oss om å ta opp ett så stort lån? Hvordan går vi fram?

Svar:

I henhold til finansavtaleloven plikter finansinstitusjoner å identifisere kundens krav og behov og veilede på bakgrunn av dette, finansinstitusjonen plikter også å gjøre en grundig kredittvurdering før lån ytes. Dersom disse pliktene ikke er overholdt i tilstrekkelig grad kan det kreves erstatning eller lemping av deres låneforpliktelse. Dere kan først forsøke å klage direkte til banken, og banken plikter da å behandle deres klage på en effektiv måte. Ihht. finansavtaleloven § 3-53 første ledd skal også en skriftlig beskrivelse av klagerutinen værer tilgjengelig for kundene. Denne kan dere dermed etterspørre hvis dere ikke allerede har mottatt denne. Dersom banken ikke tar deres klage til følge kan dere bringe saken inn for finansklagenemnda. Dette er en lavterskel klageinstans for forbrukere og det koster ikke noe å klage. Avgjørelsene som fattes i FinKN er ikke bindende for noen av partene, kun rådgivende, men følges opp av finansselskapene i de aller fleste tilfeller. For mer info/innsending av klage kan du gå inn på https://www.finkn.no/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: