Barnefar ønsker mer samvær

Publisert: 15.06.2022

Samlivsbrudd forårsaket av utallige utroskap, barnet er nå 15mnd, far har fått vært MYE sammen med oss, og har faste dager. Han truer jevnlig med 50/50 deling, som er sårt da jeg fikk aleneomsorgen da barnet bare var noen uker, og er den eneste som har tatt alle netter og dager i 14 mnd. Kan strekke meg til 60/40 med opptrapping mellom 2 og 3 år. Nå vil han ha èn overnatting hver andre uke, i tillegg til samvær 2 dager uke 1, og 5 dager uke 3.Han bestemmer. Nå er det for mye! Hva kan jeg kreve?

Svar:

Ordningen skal gjenspeile det som antas å være den beste løsningen nettopp for deres barn. Dette vil variere etter hvilken tilknytning som er mellom barnet og foreldrene, foreldrenes personlige egenskaper, barnets konstitusjon og andre relevante momenter.

Så lenge det er du som har bostedsansvaret vil han ikke kunne kreve mer en det du aksepterer. Da må han evt. bringe saken inn for retten, som da vil bestemme hvordan ordningen skal være.
Jeg vil uansett anbefale at dere søker bistand hos familievernkontoret( dersom dere ikke allerede har oppfølging der) for å få innspill og veiledning der. Det er ingen fasitsvar på hva som er den beste løsningen for barnet, da alle barn og foreldre er forskjellige. Det er således umulig å svare konkret på hvilken ordning du evt. kan kreve.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: