Barnefar vil at mor skal bytte etternavn

Publisert: 23.08.2022

I et samlivsbrudd der far sier at mor skal bytte etternavn fordi han ikke vil at hun skal ha hans etternavn som samme sier det om barna. Prøver han å unngå barnebidrag på denne måten eller hva er det han prøver på? Han vil rett og slett at mor og unger bytter til etternavnet hun hadde før hun tok hans.

Svar:

Når den ene ektefellen har tatt den andre ektefellens navn under ekteskapet, har hun også rett til å beholde navnet etter skilsmissen. Så vidt meg bekjent, vil ikke foreldrenes/de tidligere ektefellenes rettigheter og plikter endres i kraft av en navneendring. En plikt for far til for eksempel å betale barnebidrag, knyttes til hvorvidt han rettslig sett er far til barna, og ikke til om han og mor har ulike etternavn.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: