Barnefar vil ikke skrive samværsavtale

Publisert: 04.04.2024

I romjulen gikk barnefar fra meg og sov hos kompiser, mens jeg hadde barna fullt og alt av kostnader + lån på felles hus utenom strøm. Dette gjelder ennå. Han unngår avtale om barnebidrag. Han ønsker en avtale hvor barna og jeg blir boende i huset til jeg er ferdig å studere og kan ta over lånet, men han unngår å lage denne og bruker det imot meg. Skal jeg flytte får jeg utgifter med å rydde opp rotet hans og prosjekter i huset jeg må få fikset etter han. Hvilke rettigheter har jeg?

Svar:

Krav om barnebidrag kan fremsettes for Nav, og innkreves via Nav, dersom man ikke blir enige om en privat avtale eller ikke ønsker en privat avtale. Det er mulig å søke om barnebidrag tilbake i tid, fra desember i fjor.

Som barnas bostedsforelder kan du også søke om utvidet barnetrygd, fra datoen samlivet ble brutt.

Dersom yngste barn er under 8 år, og barna er hos deg 60 % av tiden eller mer, kan overgangsstønad være aktuelt.

For mer info, se https://www.nav.no/alene-med-barn eller kontakt Nav.

Når det gjelder felles bolig og kostnader etc., er det noe uklart om dere var samboere eller gift, og hvor lenge det er til du er ferdig med studiene, etc. - men det høres ut som du uansett bør kontakte en advokat for konkrete juridiske råd rundt det økonomiske oppgjøret, og vurderinger knyttet til en slik eventuell avtale som du nevner.

Dersom din årlige brutto arbeidsinntekt er under kr 350.000,- pr år og din netto formue er under kr 150.000,- (formue knyttet til egen bolig av vanlig standard ser man bort ifra), kan det søkes om fri rettshjelp for advokatens arbeid med det økonomiske oppgjøret, og eventuell uenighet om omsorgen for barna. Egenandelen for fritt rettsråd er kr 1.215,- (tall pr april 2024). Ved årlig brutto inntekt under kr 100.000,- er det ingen egenandel. Den advokaten du velger, kan søke om fri rettshjelp for deg. For mer info, se f.eks: https://www.statsforvalteren.no/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: