Barnemor har bortført datter til utlandet

Publisert: 01.08.2023

Kona mi som er nordafrikansk nasjonalitet har kidnappet og bortført dattera vår som er norsk statsborgerskap ute av landet for å sikre seg opphold i Norge på grunnlag av familiegjenforening med dattera vår. Jeg visste ingenting om noe av dette før jeg ble kontaktet av statsforvalter og politiet for å undertegne separasjon og besøksforbud erklæringene som er gjort av kona når hun befant seg i Norge med en kidnappet datter mens jeg er på ferie. Jeg har anmeldt forholdet lokalt. Hva mer?

Svar:

Det kommer an på hvilket bostedsland datteren deres er bortført fra, om landet er tilsluttet samme konvensjoner som Norge eller ikke. Hvem som har foreldreansvar for barnet er også av relevans, hvor lenge situasjonen har vart, og om barnet er under 16 år eller ikke. Dersom bostedslandet er et land som Norge har konvensjonsamarbeid med, kan sentralmyndigheten i barnets bostedsland kontaktes for bistand ifm videre prosess. Alternativt kan man be om konsulær bistand, hvis det er land utenfor konvensjonsamarbeidet.

https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/om-internasjonal-barnebortforing/landoversikt/id733067/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: