Betaling for å gjennomføre arveoppgjør

Publisert: 15.01.2024
Emneord:

Jeg har tatt på meg oppgaven med å administrere og gjennomføre arveoppgjøret til vår felles onkel. I tillegg fungerte jeg som verge og hjelp for han de siste 4 måneder før han døde med regninger og alle praktiske gjøremål. Vi er 18 søskenbarn. Det har vært en god del å gjøre og alle sier at jeg må ta meg betalt for den jobben jeg gjør. Men ingen sier en sum og jeg vet ikke hva som er vanlig. Hvordan bør jeg gå frem og hva bør jeg kreve?

Svar:

Det er ingen regler som svarer direkte på dette. Det normale vil være å fastsette en timespris, litt avhengig av hva slags type arbeid.
Jeg ville foreslått en timespris på 3-500 kr (men det er fritt frem å be om andre summer) og bedt om en tilbakemelding fra de andre arvingene.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: