Bindingstid og oppsigelsestid i husleiekontrakt

Publisert: 13.01.2023

Begynte å en leilighet med bindingstid på 6mnd (fra 1. juli) der det står at leieforholdet tidligst kan opphøre etter angitt bindingstid. Vi har også en oppsigelsestid på 4 mnd, men er usikker på om vi må vente til bindingstiden er over før vi kan si opp, eller om vi allerede kan si opp og at oppsigelsestiden går inn i bindingstiden.

Svar:

Det fremstår som om denne avtalen ikke er i tråd med husleielovens regler om oppsigelsestid. Hvis leieavtalen er en tidsubestemt kontrakt kan den vanligvis sies opp med vanlig oppsigelsestid på 3 måneder fra leieforholdet startet.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: