Blir gjeld trukket fra takst på bolig?

Publisert: 30.03.2023

Lurer på salg av hus som gjeld, si at taksten er 5 mill, og gjeld på huset er 1,5mill, blir da gjeld trukket ifra takst/salgssum? Så salgsprisen blir 3,5 mill og ikke 5 mill? Finnes det noen regler på dette eller lovpunkt?

Svar:

Uavhengig av størrelsen av gjeld så er prisen på huset konstant og blir ikke trukket i fra. Men for det tilfelle gjelden faktisk er større en salgssummen så må eventuell kreditor akseptere at huset selges uten at all gjeld blir gjort opp.

Dette er den store hovedregelen ved oppgjør av bolig i Norge. Det skal ikke hefte på gjeld ved salg av boliger.

Men det er ikke noe i veien for at man avtaler allikevel at man gjelden skal følge med som du antyder i spørsmålet. Men i forhold til beregning av dokumentavgift/skatt på fortjeneste ved salget, så vil gjelden ikke tas hensyn til, Det vil si gjelden vil inngå i beregningsgrunnlaget for avgifter og skatter.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: