Eks krever takst fra en tredje megler

Publisert: 27.05.2024

Etter skilsmisse har vi hatt 2 takster av eiendom. Motpartens advokat har pekt ut en megler som han vil skal utføre en 3. takst. Kan han gjøre det? Oppfattes som kameraderi.

Svar:

Han kan gjøre det, men det påkrever i utgangspunktet ditt samtykke. Om slik takst gjennomføres uansett så synes ikke dette som en god løsning. Jeg vil anbefale at du fremsetter innsigelser til dette slik at dette er notert i tilfelle de ønsker å gjennomføre uansett.
Det vanlige i slike takster er jo å ta en mellomverdi av de to foreliggende takster. Et par andre alternativer er å be om at takstmennene finne en omforent løsning (hvilket gjerne blir en snittverdi), alternativt kunne man bedt takstmennene i fellesskap oppnevne en tredjetakstmann som de kan anbefale fra de begge. I så tilfelle vil jeg anbefalt at man spiller med åpne kort om de resultatet av de eksisterende takster.

Jeg er selv noe "skeptisk" til takstmenn til å finner verdien av en eiendom. Jeg ville heller anvendt en megler, men en megler vil gjerne finne en høyere pris enn det enn takstmann ville ha gjort. Her må man selvfølgelig tenke på hva som er best for seg selv.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: