Brukshevd på vei som fører til utmark

Publisert: 27.06.2022

Tinglyst vei fra 1927 har flere eiendommer med vei rett til vei x som fører til utmark. Denne var i utgangspunkt en offentlig vei. I 1945 ble den oppnevnte veien lagt om. 150 meter av denne ble privat vei og en naturlig forlengelse for å nå vei x. Dette ble aldri tinglyst. Det er kommet ny eier av eiendommen veien ligger på i 2015. Han anser dette som "tålt bruk", på grunn av uenighet om oppsatt gjerde som gjør ferdsel vanskelig. Han er godt kjent med bruken, og har på samme vilkår brukt veien som grunneier av en annen eiendom fra og med 2006. Hevd?

Svar:

I dette tilfelle kan det være klart tale om brukshevd, som man kan ha om man bruker en veirett i den tro at man har en slik rett i minst 20 år. En ny grunneier i 2015 kan vanskelig snakke om "tålt bruk" om veiretten allerede er etablert før dette, hvilket denne saken tilsier.

Ved ytterligere konflikt vil jeg anbefale at man engasjerer en erfaren eiendomsrettsadvokat til å uttale seg om saken. Saken bør vel stanses med det.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: