Dårligere lønn etter at kommunen overtok virksomhet

Publisert: 23.01.2023

Jeg jobber som tilkallingsassistent BPA med 0 % stilling. Kommunen overtok ordningen med dårligere lønnsordninger. Vi hadde en virksomhetsoverdragelse, jeg ble ansatt på nytt med kommunens tariff, noe som førte til betydelig lønnsreduksjon. Min kontrakt ble utsatt ved forespørsel av avdelingsleder. Den nye kontrakten er nå på kommunens tariff - lønnsreduksjon for meg. Andre tilkallingsassistenter har fått riktig lønn. Er det noe jeg kan gjøre for å løse dette problemet med forskjellsbehandling?

Svar:

Dersom du er reell tilkallingsvikar, blir du kontaktet ved fravær blant øvrige ansatte og kan fritt velge om du takker ja eller nei til vakten som tilbys. Hvis du derimot har jevnlig arbeid og settes opp på vaktlistene, er min vurdering at 0 %-kontrakt er i strid med arbeidsmiljøloven. Dette fordi loven krever at din stillingsprosent skal angis i arbeidskontrakten. Dette fremgår av aml. § 14-6 j) som bestemmer at kontrakten skal angi "lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid". Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Når det gjelder lønn, så har du rett til å få overført dine lønns- og arbeidsvilkår dersom arbeidsforholdet ditt overføres fra en arbeidsgiver til en annen ved virksomhetsoverdragelse. Dersom du er reell tilkallingsvikar kan ny arbeidsgiver velge å kontakte deg eller ikke ifm. fravær blant de øvrige ansatte, og dette gir den nye arbeidsgiveren en mulighet for å tilby deg ny kontrakt på endrede betingelser. Forskjellsbehandling skal likevel ikke skje, slik at du vil ha krav på lønn tilsvarende andre tilkallingsvikarer med samme kompetanse som deg.

Mitt råd til deg er å kontakte den tillitsvalgte, for å få vurdert om du er riktig innplassert ift. lønn. Lykke til.

Del denne artikkelen: