DNA-test viser at far ikke er biologisk far

Publisert: 28.04.2023

DNA-test viser at far til min sønn er ikke hans biologisk. Vi var gift på det tidspunktet barnet ble født. Barnet er 15 år nå. Vi er skilt i 9 år. Hvordan kan eksen si opp farskap? Vi er enig med dette .

Svar:

Hvis det oppstår tvil om et farskap, kan barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet reise sak for domstolen for å endre farskapet. Er farskapet tidligere fastsatt ved dom uten DNA-analyse, kan man kreve at saken blir gjenopptatt, slik at det ble gjennomført en avklarende DNA analyse.

Et farskap kan også endres av NAV, hvis en mann erklærer seg som far til barnet, og barnets mor og den opprinnelige registrerte faren godkjenner erklæringen. Er barnet over 18 år må barnet selv også samtykke til endringen. Det kreves også en DNA-analyse som viser at den andre mannen er barnets far.

Om dere kun har avklart at far ikke er biologisk far til barnet, må dere gå veien om tingretten og be om å få fastsatt farskapet der. Tingretten har veiledningsplikt og vil hjelpe dere å sette i gang saken. Disse sakene er enkle, og det er ikke nødvendig å benytte advokat. Dere vil da alle tre (mor, far og barn) bli pålagt å ta DNA-tester hos fastlegen. Om disse viser at han ikke er biologisk far til barnet vil det bli endret i folkeregisteret.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: