Dokumentasjon på studiekompetanse

Publisert: 21.10.2022

Jeg begynte som butikkansatt da jeg var 18 i 2020. I 2021 gikk jeg ut av videregående. Ikke før nå i 2022 er jeg blitt kjent med at jeg skulle levert inn dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse. Som følge har jeg i nærmere 1,5år vært på et for lavt lønnstrinn. Jeg har skjønt nå at det i kontrakten står at jeg skal levere dokumentasjon på generell studiekompetanse. Dog står det ikke noe om når ei heller er dette blitt gitt muntlig. Har jeg krav etterbetaling da jeg var uvitende om dette?

Svar:

Dersom virksomheten har et etablert lønnssystem som gir rett til lønnsøkning ved oppnådd generell studiekompetanse, vil du etter min vurdering kunne fremsette et krav om å få betalt riktig lønn iht. oppnådd kompetanse. Jeg anbefaler at du kontakter arbeidsgiver og ber om at lønnsjusteringen gis med virkning fra tidspunktet du fikk studiekompetanse. Dersom du har fått flere eller andre oppgaver etter at du oppnådde generell studiekompetanse, vil dette være et argument for at lønnshevingen bør skje med tilbakevirkende kraft. Du kan også argumentere med at arbeidsgiver har hatt nytte av din kompetanseheving helt siden 2021.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: