Dyrlege journalførte ikke hundens plager

Publisert: 11.04.2023

Vi kjøpte en omplasseringshund i 2022. Hun ble sendt for full helsesjekk før vi kjøpte den. Dyrelegen til tidligere eier sa at hunden var i topp form bortsett fra alopecia, som hun fikk medisin for. Dyrelegen vår oppdaget at hun hadde kronisk ørebetennelse, og måtte få full narkose for å rense begge ørene. Det viser seg at den tidligere dyrelege ikke har journalført hennes plager, og feildiagnotiserte henne. Vi har brukt over kr. 60 000,- på hundens plager. Kan vi kreve at tidligere dyrelege dekker våre utgifter?

Svar:

For å kreve erstatning (på ulovfestet grunnlag) må det bevises at det foreligger ansvarsgrunnlag (at den man krever erstatning har "skyld" i deres tap), samt at det er årsakssammenheng mellom det skadevoldende handling og det tapet man er påført. I deres tilfelle ville trolig kostnadene påløpt uavhengig av den tidligere veterinærens handlinger (hvis da ikke feil-diagnostiseringen er grunnen til nåværende behandlingsbehov). Det foreligger således ikke årsakssammenheng.

Dersom dere skal kunne kreve noe vil det eventuelt være et krav dere må rette til tidligere eier, fordi dere har fått feilaktige opplysninger ifbm. at dere kjøpte hunden. Dette vil da være et erstatningskrav, som baserer seg på kontrakten/avtalen mellom dere og tidligere eier, og kommer da an på hva dere kan dokumentere rundt hva dere avtalte/hvilke opplysninger dere fikk/ikke fikk etc.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: