Ved mistanke om at den ene forelder ikke er grei mot sine barn. Legger så inn en bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 07.02.2024

Ved mistanke om at den ene forelder ikke er grei mot sine barn. Legge så inn en bekymringsmelding til barnevernet. Spørsmål: er et anonymt varsling mulig eller kommer melder til å bli involvert i saken.? Er varsler beskyttet.

Svar:

Det er anledning til å inngi anonym bekymringsmelding til barneverntjenesten. Denne vil bli fulgt opp på vanslig måte selv om du ikke oppgir din identitet. Du vil følgelig ikke bli involvert i saken.
Vedkommende forelder vil normalt bli gjort kjent med meldingen selv om melder en anonym. Det vil selvfølgelig være en risiko for at den det er varslet mot, ut fra meldingens innhold, forstår hvem som har inngitt denne. Melder vil være beskyttet i den forstand at meldingen er avgitt uten at barneverntjenesten er gjort kjent med hvem som har avgitt denne.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: