Eierandel ved salg av felles bolig

Publisert: 22.06.2023

Min partner og jeg har nettopp solgt leiligheten etter et brudd, vi fikk utbetalt restbeløpet 50/50. Jeg hadde egenkapital på 750k, mens min partner hadde egenkapital på 350k. Vi hadde hvert vårt lån. Gjenværende lånebeløp for meg ved salg var 1.842.705,-, for partner 2.133.658,-. Blir det riktig å beregne eierforholdet ut i fra egenkapital ved kjøp eller etter gjenværende lån ved salg? Hva hvis en part har betalt ned mer på lånet hver måned, eller den andre har hatt avdragsfrihet en periode? Dette vil jo ikke gjenspeiles i lån tatt opp ved kjøp.

Svar:

Hvis dere har vært samboere, og stått oppført som eiere av leiligheten med en halvpart hver, og hatt separate boliglån med ulik opprinnelig størrelse og påfølgende ulik individuell nedbetalingshistorikk - kan det være riktig å dele det totale salgsbeløpet (etter fratrekk for meglerkostnader etc.) med en halvpart til hver, hvorav hver er ansvarlig for å innfri eget boliglån. Da sitter dere igjen med ulik nettogevinst, som skal reflektere både egenkapital og påfølgende betjening av eget lån.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: