Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Henry John Mæland

Advokatfirma Mæland & CO AS

Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1983

Professor i strafferett og rettergang ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Nicolas Weiss-Andersen

SWAN Advokater DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2018

Jobber i stor grad med nabotvister, arbeidsrett, mangler ved fast eiendom og generell forretningsjus / avtalerett.

Tidl. jobbet som leder innenfor e-handel, økonomi og rådgivning for oppstartsbedrifter m.v.

Styreerfaring.