Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Trine Friberg

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Mine arb.områder er off. anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Innen off. anskaffelser bistår jeg både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entrepriserett, bistår jeg både byggherrer, entreprenører og rådgivere. Jeg holder jevnlig kurs , i regi av Standard online, Nohrcon og i egen regi.

Thomas Støer

Ryger Advokatfirma AS Bergen

Thomas arbeider hovedsakelig med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt, strafferett, selskapsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring, herunder fra større økonomiske straffesaker i tingretten og lagmannsretten.

Karsten Krüger Engedal

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2012

Advokat med betydelig prosedyreerfaring som er spesialist på arv og eiendom.

Monica Bryner

Advokatkontoret Fløien AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2001

Lang erfaring med drift av utleie eiendommer - næring/privatpersoner.

Christian Wefling

Advokat Christian Wefling AS

Har bred erfaring innen bygge- og entrepriserett, og har skrevet boken Bustadoppføringslova.