Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Alf-Erik Jentoft

Ryger Advokatfirma AS Bergen

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS har ca. 80 ansatte og har avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden.

Firmaet er totalleverandør av juridiske tjenester, med hovedvekt på det forretningsjuridiske området, særlig innen fast eiendom, entreprise, transaksjoner, restrukturering og tvisteløsning.

Mine spesialområder er kontraktsrett, fast eiendom, selskapsrett, konkurs/ restrukturering, tvangsfullbyrdelse og arverett.

Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Harald Strandenæs

Advokatfirmaet Strandenæs AS

Forretningsjuridisk fokus med vekt på skatterett, skatteplanleggning regnskaps- og revisjonsrett.
Selskapsrett inngår som en viktig del av rådgivningen.

Salg/kjøp av virksomhet.

Fast eiendoms rettsforhold; herunder utvikling av eiendom spørsmål om drift av eiendom, entreprise, mangelssaker.

Organisering av virksomheter og utvikling av næringsvirksomhet, bistand til bedrifter i omstilling, forretningsutvikling, kjededannelser og oppkjøp.

Forhandlinger og prosedyre.

Janet Riise

AdvokatCompagniet DA

Spesialkompetanse på fast eiendoms rettsforhold, samt arv, skifte, dødsbo, arbeidsrett og avtalerett,

Ann Gunn Edvardsen

Advokatkollegium AS

Fast forsvarer for Follo tingrett og
Borgarting lagmansrett.
Samt bistandsadvokat.
Arbeidet med bistand overfor energiverksbransjen i mange år.