Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Birger Jansen

Advokatfirmaet BAHR AS

Jeg arbeider mye med profesjonsansvar, som ansvar for advokater, meglere mv.
Jeg arbeider også mye med petroleumsrett og petroleumsbeskatning.

Alf Johan Knag

SANDS Advokatfirma DA

Spesialkompetanse innen byggejuss (entrepriserett). Bistår ved kontraktsinngåelse og gjennomføring av byggeprosjekter, samt forhandlinger og tvisteløsning/prosedyre. Bistår også med søknader om bygging/regulering og andre offentlige tillatelser, naboklager mm. Praksisen omfatter også kjøp og salg (bl.a. saker om mangler ved fast eiendom), husleierett, eiendomsrett og tingsrett (hevd, sameie, naborett, bruksrett mv.)

Monica Bryner

Advokatkontoret Fløien AS

Lang erfaring med drift av utleie eiendommer - næring/privatpersoner.