Eks har fått samboer, endres barnebidraget?

Publisert: 29.11.2023

Min x har fått seg ny samboer, endrer dette noe på barnebidraget til min datter? Jeg har henne 100 % (enslig forsørger). Skal han ut med høyere bidrag siden de nå blir to i huset? Eller er det kun ved giftemål?

Svar:

Det kommer an på om det er vurdert at han har "full bidragsevne" eller ikke, da det nåværende bidraget ble fastsatt. Hvis NAV kom til at han ikke hadde full bidragsevne, kan det hende at det vil ha betydning at han nå er samboer. Som enslig har man rett til å ha til sammen kr 22 163,- pr mnd til å bo og leve for selv, før det vurderes at man har full bidragsevne. For gift og samboende er beløpet kr 16 180,- pr mnd, jf. grunnlagstallene i vedlegget til forskriften om fostringstilskot. (Satsene her gjelder pr november 2023, endres årlig.) Merk at barnebidraget kun endres av NAV hvis forskjellen utgjør mer enn 12 %. Anbefaler bidragskalkulatoren på NAV sin hjemmeside.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: