Eierforhold i ekteskap og partnersk

Innhold

Salg av hus ved samlivsbrudd

26. sep 2023 · spørsmål

Vi lurer på korleis vi skal sikre korrekt utkjøp av hus ved samlivsbrot. Vi kjøpte huset i 2020 for 7,2 mill med eigarfordeling 90/10 og separate lån. Huset er no verd ca 8,5 mill og spm er korleis vi skal finne rett sum for utkjøp av 10% andelen. Blir det rett å kjøpe ut personen med innskotssummen på 720' + halvparten av verdiauken (vi har ca betalt like mykje av oppussinga kvar)? Eller er det andre måtar å rekne ut dette på?

Les mer

Hva skjer når bare den ene vil selge bolig?

22. sep 2023 · spørsmål

Når ekteparet er separerte. De begge er eier av boligen. Den ene vil selge, men ikke den andre. Hvilke rettigheter har selger og evnt hvor skal hun ta kontakt for hjelp ?

Les mer

Ønsker ikke å betale for eksens andel av bolig

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg og ektefelle eier boligen 50/50 der vi nå skal skilles. Vi har tatt ut separasjon og hen har av egen vilje valgt å flytte ut av boligen. Jeg har ikke mulighet/ønske om å betjene dette alene så lenge vi eier 50/50. Kan hen unngå å betale ned på boliglån og fellesutgifter på boligen? Hva bør jeg gjøre for å unngå å betale på "hens" andel?

Les mer

Kan ekskone være medeier i bolig?

31. jul 2023 · spørsmål

Vi er separert, og jeg ønsker å bli boende i huset. Kan vi gjøre det slik at min eks-kone beholder en eierandel i huset selv om hun ikke bor der? Som et alternativ til at jeg kjøper henne ut, og som et investeringsobjekt fra hennes side. Vi er enige om størrelsen på andelen, og at jeg overtar lånet på huset. Er noe vi ikke er klar over som forhindrer en slik løsning?

Les mer

Salgskostnader ved skilsmisse

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg skal skilles. Han skal beholde huset. Han krever at salgskostnader skal være med i fordelingen. Vi eier også 50% av en leilighet, hvor jeg må kjøpe ut 25% av han. Min mor bor i den og eier 50% av den. Han krever også salgskostnader her. Har han rett til det? Vi har hatt gratis verdivurdering av megler på begge stedene og fått prisantydning. Venter på prisantydning på en megler til. Alt av inventar og biler er vi enige om.

Les mer

Fordele overskudd av boligsalg etter skilsmisse

19. jun 2023 · spørsmål

Jeg eide en bolig før vi ble gift (3 000 000 i verdi og 2 000 000 i lån). Hun flyttet inn hos meg da vi ble gift, men har ikke kjøpt seg inn i boligen. Boligen og lånet har stått i mitt navn så lenge vi var gift (5 år). Nå er vi separert, og boligen er solgt etter dette. Hvordan skal vi dele mellom oss rent juridisk?

Les mer

Fordeling av bolig etter skilsmisse

08. jun 2023 · spørsmål

Jeg ble sammen med min mann i 1996. Han kjøpte hus i 1997. Vi giftet oss i 2002. Fem år senere satte vi huset i begges navn, og har siden den gang betalt låneavdragene sammen. Når vi nå skal skille oss, hvordan skal verdien på huset deles? Er det slik at han skal få verdien av håndpenger som han betalte for huset, og det han har betalt inn fram til ekteskapet? Og at resten deles likt mellom oss. Eller er hele huset hans, selv om de fleste avdragene er gått over mitt konto?

Les mer

Får ikke bli medeier i felles hus

02. jun 2023 · spørsmål

Jeg giftet meg nå i mai. Før vi ble gift hadde vi: jeg - et hus i byen, uten boliglån, helt nedbetalt mannen min - et hus med boliglån på 2,5 mill (husverdi på 4 mill). Jeg solgte huset mitt nå i mai og mannen min vil at vi bruker pengene på å betale ned huset hans. Men han vil ikke gjøre meg en medeier, bare at jeg betaler ned boliglånet hans. Vi begge to bor i det huset etter vi ble gift og har ikke noen særeie avtale. Hvilke rettigheter har jeg til huset hans hvis vi skilles?

Les mer

Eksmann vil at eksen skal fortsette å betale på lån

23. mai 2023 · spørsmål

Jeg og min mann har bodd sammen i hans foreldres hus i 21 år. De siste 13 år har vi vært gift. 1 år etter min innflytting døde hans far. Planen var at huset skulle seksjoneres til to enheter, og vi skulle overta vår halvpart som forsk på arv. Tok opp lån og pusset opp. Pga en rekke uheldige ting har gjelden vokst, og seksjonering er ennå ikke gjort. Nå vil jeg skilles, og han mener da jeg skal betale videre på lån som er knyttet til huset jeg ikke skal bo i lenger. Det mener ikke jeg. Hva gjør jeg?

Les mer

Eiendom kjøpt i separasjonsfasen, blir den særeie hvis man annullerer separasjon?

31. mar 2023 · spørsmål

Eiendom kjøpt i separasjonsfasen, blir den særeie hvis man annullerer separasjon? Alternativt vil den bli med i fordeling dersom man fullfører skilsmissen?

Les mer

Hva kan eksen kreve ved separasjon?

28. mar 2023 · spørsmål

For mange år siden arvet jeg et hus og har tatt lån på det og eier og betjener alt ene og alene. Jeg ble så gift uten form for avtale om eierskap og slikt. Hun flyttet til meg med sine eiendeler. Jeg fortsatte å betale og betjente og pusset opp og eide alt som før siden hun ikke hadde inntekt. Hun har nå skaffet seg egen leilighet bak ryggen min og flyttet ut med alle sine eiendeler og endret sin adresse. Hva kan hun kreve når søknad om separasjon blir sendt? Det er for seint å avtale noe nå.

Les mer

Må eksen betale sin del av lånet?

28. mar 2023 · spørsmål

Tok opp et lite boliglån med eksen, jeg var hovedlåntaker og eksen medlåntaker. Vi overførte boligen 100 % i mitt navn som gave i ektepakt om særeie og er registrert i Brønnøysundsregisteret og kartverket. Rent juridisk, hvis jeg nå selger boligen og innfrir min del av lånet, må eksen da innfri sin del "fra egen lomme" siden eksen ikke har eierandel i boligen?

Les mer

Eier vi eiendommen sammen?

24. mar 2023 · spørsmål

Giftet meg sommer 2023. Hausten 2023 skal vi kjøpe felles bolig. Vi har fått lån av banken. Vi har lik egenkapital å skal ta lånet sammen. Boligen vi skal kjøpe er foreldrene hans sin bolig. Huset vi skal kjøpe og sjøtomten er nå skilt ut frå gården til foreldra. Det er egent bruksnummer på sjøtomten og egent på hustomten. Kun mannen står som eiger på tomtene. Eiger vi da sjeivt og eg betaler fullt? Eller kommer eg som eiger på tomten også når vi kjøper huset? Vi har særkullsbarn. Ikke felles.

Les mer

Kjøpe hus når ektemannen har mye gjeld

13. jan 2023 · spørsmål

Min ektemann har en del gjeld. Jeg ønsker å kjøpe et hus som står i mitt navn. Hvordan gjør jeg dette slik at det ikke kommer i hans navn? Er redd for at de kan tas pant i boligen vår pga hans gjeld. Hvordan unngår jeg dette?

Les mer

Ønsker lån med mannen, men vil eie hele leiligheten

24. okt 2022 · spørsmål

Jeg er gift. Jeg vil kjøpe leilighet og har egen kapital 500 000. Og vil betale kreditt selv. Men jeg har ikke nok lønn til kreditt, derfor skal vi ta kreditt sammen med min mann. Han har to barn fra tidligere forhold også. Han skal ikke bruke ingen sine penger på den leiligheten. Hvordan kan jeg dokumentere at den leiligheten er bare min? Banken svarte at hvis vi ta kreditt sammen, må vi ha 50/50. Hvordan kan jeg få leiligheten på 100 %?

Les mer

Kjøpe ut ekspartner ved samlivsbrudd

22. sep 2022 · spørsmål

Vedrørende samlivsbrudd, og tilfeller der en part skal kjøpe ut en annen. Prisen den tas utgangspunkt i, må den settes av en spesiell part? Er det takst av takstmann, eller f.eks verdivurdering av megler som kan brukes?

Les mer

Eksmann skylder penger fra oppgjør av boligsalg

02. sep 2022 · spørsmål

Eksmannen min skylder meg en sum for tidligere felles hus som han har overtatt. Summen er utregnet ut fra min eierprosent i huset. Summen er tinglyst og vi har avtalt tidspunkt for når han skal overføre dette til meg. Bør det jeg får overført justeres ut i fra husets verdi på utbetalingstidspunktet?

Les mer

Har kona rett på overskudd fra boligsalg?

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg kjøpte meg et oppussingsobjekt høsten 2019. Pusset opp leiligheten og skal nå selge. La ca 500 000 kr i oppussingen. Både EK og lån er jeg ansvarlig for 100 %. Sommeren 2020 giftet jeg meg. Min kone har betalt husleie til meg, som ca 75/80 % av summen gått til kostanden vi felles har med leilighet og bil (jeg betaler sammen.) Min kone har ikke noe EK eller lån, så når vi nå har kjøpt ny bolig, tok vi lån sammen så hun får eierandel i den. Har hun noen rettigheter iht få penger fra salget?

Les mer

Har eksmann noen krav etter salg av hus?

24. mar 2022 · spørsmål

Vi kjøpte hus med startlån sammen med eksmannen min 2019 i juni. Fra 2021 er vi separert og i 2022 sendte jeg inn skilsmissesøknad. Han flyttet ut av huset i 2021 og i juni 2021 var huset skrevet i mitt navn. også startlånet er bare i mitt navn. På grunn av endringen i livet mitt jeg solgt huset mitt i dag og jeg skal flytte bort. Med salgsinntekter betaler jeg ned på banklånet og meglerens og salgsutgifter. Må jeg betale noe til min eksmann for salgsinntektene?

Les mer

Å fraskrive seg huset mens man er gift

21. mar 2022 · spørsmål

Når man skriver under på at man fraskriver seg "huset", altså at mannen står alene som eier av huset, mens man fortsatt er gift. Har da den som har fraskriver seg huset rett på halvparten av overskuddet, ved salg av huset etter en seperasjon?

Les mer