Eksmann har ikke betalt fastsatt barnebidrag

Publisert: 29.01.2024

Min kjærestes eks-mann har kun betalt 30 % av fastsatt barnebidrag (fra NAV etter klage). Han har da opparbeidet seg en gjeld på resterende. Han har nylig sluttet i jobben og nå søkt NAV om å sette ned satsen. Trolig vil han søke om å få ettergitt denne gjelden også. Vil hun kunne få hjelp av advokat til å sørge for at gjelden blir innfridd?

Svar:

I saker om barnebidrag kan en advokat gi råd om svar/uttalelser som skal sendes inn til Nav, og eventuelt bistå med å sette opp en klage dersom det skulle være aktuelt, eller svare på en klage.

Bidragsmottaker (her: barnemor) kan be om at det offentlige innkrever bidraget, hvis hun ikke har gjort det allerede.

Bidragspliktiges (her: barnefars) inntekt kan påvirke barnebidragets størrelse, da det alltid vurderes om bidragspliktige har full bidragsevne eller ikke, eventuelt delvis bidragsevne. I noen tilfeller fastsettes bidragspliktiges inntekt likevel ved skjønn.

Merk at bidragsforskudd kan være aktuelt å søke om, dersom han har dårlig økonomi, og hennes inntekt er under en viss grense (avhengig av antall barn, og om man har ny samboer/ektefelle). For mer informasjon, se: https://www.nav.no/bidragsforskudd

Den bidragspliktige kan søke Nav om å få slettet bidragsgjeld. Det vil være opp til Nav å vurdere i så fall, men vilkårene er strenge. Midlertidig arbeidsledighet er ikke tilstrekkelig.

Fra Nav.no sin nettside om barnebidrag (pr 25/01-24):
"Det skal sterke grunner til at NAV sletter bidragsgjeld. NAV skal blant annet vurdere om den bidragspliktige har mulighet til å betale ned gjelden nå eller i fremtiden.

Hvis det er sannsynlig at den bidragspliktige kan bedre inntektsevnen sin i fremtiden, skal ikke NAV slette bidragsgjeld.
Hvis den årlige inntekten til den bidragspliktige er lavere enn 75 ganger forhøyet forskudd, og det er klart at inntekten ikke vil bli bedre i fremtiden, kan NAV slette hele bidragsgjelden. NAV ser også på om den bidragspliktige har formue eller verdier, før eventuell sletting av gjeld.

Hvis inntekten er over 75 ganger forhøyet forskudd, kan ikke NAV slette bidragsgjelden helt. NAV kan likevel vurdere å slette bidragsgjelden delvis."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: