Er det riktig at man selv må betale for mangler i kjøpt leilighet?

Publisert: 05.06.2023

Jeg kjøpte leilighet. Men oppdaget noen dager før overtakelse, sprekker i to vinduer. Jeg sjekket i ttilstandsrapport, og sto ingenting om sprekkene. Selger har i ettertid erkjent at det skjedde kort tid før hun flyttet ut og vil snakke med forsikringsselskapet sin. Forsikringen svarte at de kun betaler 4000 kr, og jeg må betale resten 10 000. De henviste til avhendingslovens § 3-1. Jeg synes det er feil at jeg skal betale for noe hun har ødelagt. Hva kan jeg gjøre for at ansvaret blir hennes.

Svar:

Det følger av avhendingsloven § 3-1 (4) at en kjøper har ansvaret for å dekke kostnader og tap som følge av mangler opp til kroner 10 000 kroner. Dette er totalt og ikke per mangel, så flere mangler som hver koster mindre enn 10 000 kroner vil medføre at selger må dekke de totale kostnadene over kroner 10 000. Hvis det koster 14 000 kroner å reparere vinduene, vil du måtte dekke kroner 10 000 av de kostnadene. At du opplever dette som urettferdig har jeg forståelse for, men dette var en av endringene som ble innført i januar 2022 da avhendingsloven ble endret.

Denne bestemmelsen betyr ikke at selger ikke har ansvaret for mangelen, men kan sammenlignes med en egenandel for kjøper. Denne "egenandelen" gjelder kun en gang for alle eventuelle mangler ved boligen, så du skal ikke dekke nye kroner 10 000 hvis du avdekker ytterligere mangler. Dette forutsetter at det har blitt reklamert til selger om forholdet, og at man anser dette å utgjøre en mangel. Dette forholdet burde vært påpekt i overtakelsesprotokollen.

Del denne artikkelen: