Reklamere boligkjøp

Innhold

Taper penger ved å bryte leie-eie-kontrakt

08. jun 2023 · spørsmål

Jeg er for tiden i en leie-eie kontrakt, denne har jeg vært i 2,5 år nå. Etter 3 år går kontrakten ut. Da skal jeg ha "spart" opp ett depositum for å kunne kjøpe leiligheten. Nå for tiden skal sameiet i leilighetene gå til sak mot utbygger pga fasadefeil. Leiligheten jeg bor i er også berørt av dette, derfor ønsker ikke jeg å kjøpe denne leiligheten nå. Hvis jeg ikke kjøper leiligheten av de, mister jeg egenkapitalen jeg har oppspart (300 000kr). Har jeg noen rettigheter i denne saken?

Les mer

Er det riktig at man selv må betale for mangler i kjøpt leilighet?

05. jun 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte leilighet. Men oppdaget noen dager før overtakelse, sprekker i to vinduer. Jeg sjekket i ttilstandsrapport, og sto ingenting om sprekkene. Selger har i ettertid erkjent at det skjedde kort tid før hun flyttet ut og vil snakke med forsikringsselskapet sin. Forsikringen svarte at de kun betaler 4000 kr, og jeg må betale resten 10 000. De henviste til avhendingslovens § 3-1. Jeg synes det er feil at jeg skal betale for noe hun har ødelagt. Hva kan jeg gjøre for at ansvaret blir hennes.

Les mer

Mur er ikke sikret av gjerde

23. feb 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt et nybygget hus som nylig er overtatt. I gårdsområdet har vi en mur ned mot naboen hvor det er ca. 3-4 m ned mot nabo. På vår tomt har vi asfalt, en liten skrent med steiner, før det går rett ned. Er det byggefirmas ansvar å sette opp gjerde her for sikkerheten? De har tidligere sagt det skal komme gjerde men har trukket det tilbake når de har lagt grus/steiner mot kanten.

Les mer

Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

16. jan 2023 · spørsmål

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Les mer

Utbygger utbedrer ikke feil i leilighet

30. nov 2022 · spørsmål

Vi kjøpte en leilighet, og etter 1 års befaring var det flere elementer som måtte utbedres. Nå - 8 mnd etter befaringen og over 20 mailer og mas på utbygger for å utbedre disse, er det fortsatt en sprukken flis på bad og manglende maling av veranda som mangler. Utbygger har gjentatte ganger lovet å komme tilbake og utbedre, uten at noe skjer. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Angrer på kjøp av bolig under bygging

12. apr 2021 · spørsmål

Jeg har kjøpt leilighet i 4. mars, og vil heve kjøpet. Når jeg snakket med utbygger og tegnet kontrakt i august 2020 var det lovet oppstart i oktober med innflytning juli 2021. I kontrakten står det kun at innflyttingsdato settes når byggetillatelse er gitt. Det er nå april, de har ikke begynt å bygge, søknaden er ikke godkjent og utbygger nekter å gi noe dato, men sier den ikke blir ferdig til juli. Kan jeg kreve heving av kontakt da lovnaden kontrakten ble inngått på er brutt?

Les mer

Ønsker å reklamere på huskjøp

14. jan 2021 · spørsmål

Jeg kjøpte en eiendom med innlagt vann fra brønn og innlagt kloakk med septiktank. Alt var godkjent, som viser seg att det ikke var i etterkant. Jeg kjøpte for 1,6 mil og fikk ny takst av samme takst man på 950 tusen. Jeg kjøpte det som førstegangsetablererstøtte fra kommunen. De vil ikke hjelpen meg. Takstmannen sa til meg, hadde han vist det megler viste den gang hadde han skrive taksten på 1,8 første gang, annerledes. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Varmtvann og fyring ikke inkludert allikevel

20. nov 2020 · spørsmål

Jeg og sambo kjøpte i sommer en selveierleilighet uten boligkjøperforsikring. I prospektet står det spesifikt at inkludert i felleskostnadene er fyring og varmtvann (akonto fjernvarme). Det står at sameiet har avtale med selskap X om innkreving av akontobeløp og avregning. Vi har mottatt faktura fra X hver mnd i tillegg til FK. Vi har nå funnet ut varmtvann og fyring (akonto fjernvarme) ikke er inkludert i FK etter å ha kontaktet X og forretningsfører. Hva slags erstatning kan vi kreve fra megler?

Les mer

Boligselger har ikke fortalt om lekkasje på bad

27. okt 2020 · spørsmål

Ett år etter jeg kjøpte borettslagsleilighet får jeg beskjed om at badet lekker ned i badet i etasjen under. Blir informert om at dette er en gammel sak hvor selger bevisst har fortiet at badet er lekk for det var samme type lekkasje fra badet i 2017. Selger fikk pålegg om å reparere badet men nektet og valgte i stedet å selge boligen. Boligselgerforsikringsselskapet har tilbudt 25 % av kravet mitt som ikke dekker skadene hos naboen en gang. Hva kan jeg gjøre – føler meg lurt!

Les mer

Leietagerne betaler ikke leie

14. okt 2020 · spørsmål

Kjøpt et hus med 2 leietakere og ingen av de betaler, var ikke nevnt noe om det av selger, så nå har jeg et hus som taper masse penger på. Er det noe muligheter og få refundert kjøpe eller noe?

Les mer

Endring av rom i ny leilighet

04. sep 2020 · spørsmål

Vi kjøpte en prosjektert leilighet i 2018 som vi overtar nå. Utbygger avviste da et forbehold om å levere en bodvegg flatpakket da vi skulle bygge om til et gjesterom. Likevel skrev utbygger «ønsket endring er likevel fullt gjennomførbart, men strider «offisielt» med regelverket (omgjøre til 4 rom). Vi trakk da forbeholdet, men skrev at vi kjøpt på basis av at endringen kunne gjennomføres senere. Nå ser vi at boden er omgjort til teknisk rom og at veggen ikke kan rives. Har vi krav på prisavslag?

Les mer

Hustomt mindre enn forventet

02. sep 2020 · spørsmål

Jeg er norsk, men bor i USA. Jeg har en kontrakt på et hus i Norge. Salgsoppgaven viser at tomten er ca 1940 kvadratmeter. Det er også nevnt at tomten er under avdeling og at det endelige målet kan variere. Etter tomteavdelingen viser tomten seg å være bare 1600 kvadratmeter, eller 21 % mindre enn estimert. Dette var en mye større endring enn jeg hadde forventet. Hvilke rettigheter har jeg? Megleren sier at jeg ikke har noen sak grunnet språket i salgsoppgaven. Hva sier dere?

Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

05. aug 2015 · artikkel

Kjøp og salg av nye ferdigstilte boliger/fritidsboliger og brukte boliger/fritidsboliger, reguleres av avhendingslova. Denne loven gir ingen klare føringer for hva kjøpere må akseptere av feil og mangler. Uklarhetene i loven har to viktige konsekvenser: Den ene er at rettspraksis på området varierer, fordi rettens avgjørelser i stor grad baseres på skjønn. I og med at […]
Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

05. aug 2015 · artikkel

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer