Reklamere boligkjøp

Innhold

Angrer på kjøp av bolig under bygging

12. apr 2021 · spørsmål

Jeg har kjøpt leilighet i 4. mars, og vil heve kjøpet. Når jeg snakket med utbygger og tegnet kontrakt i august 2020 var det lovet oppstart i oktober med innflytning juli 2021. I kontrakten står det kun at innflyttingsdato settes når byggetillatelse er gitt. Det er nå april, de har ikke begynt å bygge, søknaden er ikke godkjent og utbygger nekter å gi noe dato, men sier den ikke blir ferdig til juli. Kan jeg kreve heving av kontakt da lovnaden kontrakten ble inngått på er brutt?

Les mer

Ønsker å reklamere på huskjøp

14. jan 2021 · spørsmål

Jeg kjøpte en eiendom med innlagt vann fra brønn og innlagt kloakk med septiktank. Alt var godkjent, som viser seg att det ikke var i etterkant. Jeg kjøpte for 1,6 mil og fikk ny takst av samme takst man på 950 tusen. Jeg kjøpte det som førstegangsetablererstøtte fra kommunen. De vil ikke hjelpen meg. Takstmannen sa til meg, hadde han vist det megler viste den gang hadde han skrive taksten på 1,8 første gang, annerledes. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Varmtvann og fyring ikke inkludert allikevel

20. nov 2020 · spørsmål

Jeg og sambo kjøpte i sommer en selveierleilighet uten boligkjøperforsikring. I prospektet står det spesifikt at inkludert i felleskostnadene er fyring og varmtvann (akonto fjernvarme). Det står at sameiet har avtale med selskap X om innkreving av akontobeløp og avregning. Vi har mottatt faktura fra X hver mnd i tillegg til FK. Vi har nå funnet ut varmtvann og fyring (akonto fjernvarme) ikke er inkludert i FK etter å ha kontaktet X og forretningsfører. Hva slags erstatning kan vi kreve fra megler?

Les mer

Boligselger har ikke fortalt om lekkasje på bad

27. okt 2020 · spørsmål

Ett år etter jeg kjøpte borettslagsleilighet får jeg beskjed om at badet lekker ned i badet i etasjen under. Blir informert om at dette er en gammel sak hvor selger bevisst har fortiet at badet er lekk for det var samme type lekkasje fra badet i 2017. Selger fikk pålegg om å reparere badet men nektet og valgte i stedet å selge boligen. Boligselgerforsikringsselskapet har tilbudt 25 % av kravet mitt som ikke dekker skadene hos naboen en gang. Hva kan jeg gjøre – føler meg lurt!

Les mer

Leietagerne betaler ikke leie

14. okt 2020 · spørsmål

Kjøpt et hus med 2 leietakere og ingen av de betaler, var ikke nevnt noe om det av selger, så nå har jeg et hus som taper masse penger på. Er det noe muligheter og få refundert kjøpe eller noe?

Les mer

Endring av rom i ny leilighet

04. sep 2020 · spørsmål

Vi kjøpte en prosjektert leilighet i 2018 som vi overtar nå. Utbygger avviste da et forbehold om å levere en bodvegg flatpakket da vi skulle bygge om til et gjesterom. Likevel skrev utbygger «ønsket endring er likevel fullt gjennomførbart, men strider «offisielt» med regelverket (omgjøre til 4 rom). Vi trakk da forbeholdet, men skrev at vi kjøpt på basis av at endringen kunne gjennomføres senere. Nå ser vi at boden er omgjort til teknisk rom og at veggen ikke kan rives. Har vi krav på prisavslag?

Les mer

Hustomt mindre enn forventet

02. sep 2020 · spørsmål

Jeg er norsk, men bor i USA. Jeg har en kontrakt på et hus i Norge. Salgsoppgaven viser at tomten er ca 1940 kvadratmeter. Det er også nevnt at tomten er under avdeling og at det endelige målet kan variere. Etter tomteavdelingen viser tomten seg å være bare 1600 kvadratmeter, eller 21 % mindre enn estimert. Dette var en mye større endring enn jeg hadde forventet. Hvilke rettigheter har jeg? Megleren sier at jeg ikke har noen sak grunnet språket i salgsoppgaven. Hva sier dere?

Les mer

Oppdaget skade etter ettårsbefaring

04. mar 2020 · spørsmål

Vi har kjøpt ny bolig og hatt 1 års befaring. Har nå noen dager etter oppdaget en sprekk i flis hvor dusjarmaturet er montert og reklamert på dette og fikk følgende svar: «Vi kan ikke se at dette er blitt nevnt i protokoll fra ferdigbefaring eller overlevering. Ved overtagelse skal alle overflater inspiseres og det skal noteres ned hvis det er avvik. Overflateskader oppdaget etter overtagelse vil ikke anses som reklamasjon.» Betyr dette at vi ikke kan reklamere på slike ting?

Les mer

Kjøpt bolig med lekkasje på badet

31. jan 2020 · spørsmål

Jeg har kjøpt en bolig, der jeg har fått vannlekkasje grunnet et bad som ikke er fagmessig utført. Nå ønsker jeg å heve kjøpet, er det mulig? Jeg utførte handelen "privat" mellom meg og tidligere eier, vi hadde kun en megler til å ordne kontrakt og oppgjør.

Les mer

Kjøpt leilighet som er for lytt

31. jan 2020 · spørsmål

Har kjøpt en leilighet i et borettslag. Det viste seg at leiligheten er veldig lytt. Vi kan høre «ALT» (hver eneste skritt, samtaler og TV på en vanlig volum). Vi har ikke blitt informert av selgeren at det er så lytt. Selgeren mente at det er «rolig og stille», men dette stemmer ikke. I salgsoppgave står det at bygg «er ikke lydisolert og at den er ikke i forhold til dagens forskrifter». Likevel hvordan kunne vi vite at det er så lytt siden selgeren sa ingenting. Kan vi klage om avslag på pris?

Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

05. aug 2015 · artikkel

Kjøp og salg av nye ferdigstilte boliger/fritidsboliger og brukte boliger/fritidsboliger, reguleres av avhendingslova. Denne loven gir ingen klare føringer for hva kjøpere må akseptere av feil og mangler. Uklarhetene i loven har to viktige konsekvenser: Den ene er at rettspraksis på området varierer, fordi rettens avgjørelser i stor grad baseres på skjønn. I og med at […]
Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

05. aug 2015 · artikkel

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer