Er gjelden foreldet?

Publisert: 25.03.2024
Emneord: ,

Hvordan finner man ut om man har rett til å få gjelden foreldet?

Svar:

Ordinære pengekrav foreldes i utgangspunktet "automatisk" etter tre år, dersom kravet ikke i mellomtiden er erkjent, eller kreditor har gått til rettslige skritt (namsmann/forliksråd/tingrett) for å innkreve gjelden innen denne fristen. Dersom kravet er foreldet bortfaller betalingsplikten og man må bare gjøre dette gjeldende ovenfor kreditor. Mao må man tilskrive kreditor og opplyse om at kravet ikke blir betalt fordi man anser at kravet er foreldet. Det finnes ikke noe register e.l. for foreldelse. Dersom kreditor hevder at kravet ikke er foreldet må eventuelt saken behandles i forliksrådet eller tingretten for å få en rettslig avgjørelse på hvorvidt kravet er foreldet eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: