Er gjelden foreldet?

Publisert: 29.03.2023
Emneord: ,

Eg vil finne ut om gjeld er foreldet - hvordan gjør eg det? Skal foreldet gjeld slettes automatisk eller skulle eg/advokat kontakte noen?

Svar:

Ordinære pengefordringer foreldes etter 3 år. Fristen regnes normalt fra den ordinære forfallsdatoen på kravet (den dato fordringshaver tidligst kan kreve oppfyllelse) jf. foreldelsesloven § 3. Det man imidlertid må være oppmerksom på er at foreldelsesfristen avbrytes ved at fordringshaver går til rettslige skritt eller begjærer tvangsfullbyrdelse. Hvis dette er gjort vil det løpe en ny foreldelsesfrist. Dersom kravet er foreldet har ikke lenger fordringshaver rett til å kreve betaling, men gjelden slettes normalt ikke automatisk. Da må man gjøre fordringshaver oppmerksom på at kravet er foreldet og ikke kan inndrives.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: