Er i en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer

Publisert: 07.02.2024

Heisan Jeg har en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer inkludert deres utenrettslig salær. Jeg har lest en plass at det har ikke inkassofirma lov til når de først er informert om at en tvistesak er på gang, men jeg husker ikke hvor det sto. Kanskje dere kan hjelpe meg?

Svar:

Det følger av inkassoloven § 17 at kostnadene ved innkreving ikke kan kreves erstattet dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dette gjelder selv om kostnadene påløp før innsigelsene ble satt fram, dersom ikke skyldneren burde satt dem fram tidligere.

Et inkassoselskap kan ikke fortsette innkreving av krav som er bestridt, da må saken bringes inn for forliksrådet eller tingretten.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: