Erstatning for syk katt

Publisert: 13.01.2023

Vi har solgt en katt som er uvaksinert og uten kontrakt. I dette tilfellet har kjøper oppdaget at den andre katten i hjemmet deres er blitt syk, og i den sammenheng testet begge kattene for kattepest, og begge er positive til dette. En katt kan overleve kattepest. men fortsatt bære det i opptil flere måneder. Nå krever de erstatning for veterinærutgifter og at vi tar tilbake katten som vi gjør med glede, men har de krav på erstatning for noe som er helt ute av vår kontroll?

Svar:

Så lenge det ikke forelå en avtale om at katten skulle være vaksinert ved salget, er det etter min vurdering vanskelig å innfortolke et slikt krav til selger. Erstatningskrav beror på at man har et ansvarsgrunnlag for at man har påført noen andre et økonomisk tap, noe som er vanskelig å ta stilling til uten å se hvilken avtale som er inngått.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: