Etterfakturert etter fire måneder

Publisert: 23.11.2023
Emneord: ,

Fikk sluttfaktura i juli etter en jobb de hadde gjort fra elektrikeren. Nå sendte han ny faktura etter fire måneder med timer på arbeid de hadde glemt å ta med på forrige faktura. Kan de sende det etterpå?

Svar:

Krav på håndverkertjenester foreldes etter tre år, så dette kravet har elektrikeren i behold. Et annet forhold er om dette kravet ligger innenfor den avtalen som ble inngått. Det må du selv vurdere. En faktura kan også vurderes som et tilbud fra håndverkeren som aksepteres ved betalingen. Da kan det ikke fremmes tilleggskrav etterpå. Hvis det rimelig klart fremkommer at fakturaen ikke omhandler alt arbeide som er utført, så kan det også ses på som en positiv betalingsutsettelse at noe av arbeidet blir fakturert på et senere tidspunkt. Normalt vil det være anledning for håndverkeren til å dele opp faktureringen, slik at et etterkrav ikke kan avvises uten videre. Men det kan være grunnlag for en vurdering alt ut fra forholdene i det konkrete tilfellet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: