Far holder igjen datter fra samvær

Publisert: 08.06.2022

Far holder igjen datter på 9 år hos seg selv. Barnevernet er ikke i bildet. Vi har 50/50 samværsavtale. Han tror han bestemmer alt. Og bruker det at jeg er kronisk syk, det har jeg jo vært siden hun ble født. Så hvorfor dette er et problem nå det vet jeg ikke. Hun har ikke sovet hos meg siden september i fjor. Har han lov?

Svar:

Barn har i utgangspunktet rett på kontakt med begge sine foreldre, selv om de ikke bor sammen.

Når foreldre er uenige om praktisering av en avtale om samvær er det første man må gjøre å kontakte familievernkontoret for mekling. Der vil de få hjelp til å klargjøre hva de er uenige om, og se om de kan finne en løsning til barnets beste.

Om dere ikke klarer å finne en løsning på familievernkontoret, bør du kontakte en advokat som kan hjelpe deg videre.

Om avtalen deres er utenrettslig inngått (privat avtale) så kan den ikke tvangsfullbyrdes. Da kan det være det blir nødvendig å be tingretten om hjelp til å fastsette en bosteds og samværsordning som er til det beste for deres barn.

Dersom samværsavtalen deres er inngått i retten, enten ved dom eller rettsforlik, vil det være mulig å få den tvangsfullbyrdet. Dette innebærer at man kan få hjelp enten til å hente barnet, om barnet har delt fast bosted, eller at den som nekter samvær blir ilagt en bot for hvert samvær som ikke blir gjennomført. Om dette ikke er tilstrekkelig kan man anlegge en ny sak for tingretten og kreve en ny avtale/avgjørelse som sikrer barnet kontakt med begge foreldre.

Du finner oversikt over advokater som arbeider med barnerett ved å søke på denne siden, under funksjonen "finn advokat".

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: