Far vil hjelpe sin datter med autisme

Publisert: 17.03.2023

Jeg har en datter med autisme, som bor hos mor. Ved en utredning på sykehus fikk vi tilbud om en gentest - HTS trio. Det er nødvendig å ta blodprøver fra begge foreldre og barn. Jeg har levert blodprøver. Mor vil ikke (testen er frivillig). Den kan vise genfeil og kan muligens hjelpe datteren ved avvik. Testen kan vise om jeg er biologisk far. Mor nekter den tester. Har jeg rett til DNA-test for å vite om jeg er far? Kan mor nekte det?

Svar:

Hvis du er usikker på om du er barnets far, har du rett til å be om DNA-test. Dersom mor nekter, kan du be tingretten anlegge en farskapssak. Dette hjelper de deg med, ved å kontakte tingretten. Det er ikke nødvendig med advokatbistand. Dette er en veldig enkel sak for retten.

I forbindelse med farskapssaken vil dere alle tre bli innkalt til DNA-test, som må gjøres hos fastlegen. Mor kan ikke nekte å avlegge test, i ytterste konsekvens vil hun da bli hentet av politiet og fremstilt for blodprøvetaking. Når resultatet av testen foreligger blir farskapet avklart.

Du må være klar over at dersom testen viser at du ikke er barnets far, vil dette bli registrert. Du har da ikke lenger rettigheter i forhold til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: